2021-11-11 12:01:49

Uitstel verhoging toeristenbelasting Schagen leidt bij HISWA-RECRON tot dubbel gevoel

11 november 2021

Gemeente Schagen heeft besloten om de toeristenbelasting in 2022 niet te verhogen. Zo besloot de raad op 9 november nadat 16 insprekers zich tegen verhoging hadden uitgesproken en er een amendement van de coalitie met dezelfde strekking werd aangenomen. De toeristenbelasting blijft hetzelfde en niet het voorgestelde hogere bedrag van 1,58. Echter, in het amendement werd behalve het niet-verhogen van de belasting tegelijkertijd ook een voorstel tot een aanzienlijke verhoging per 2023 opgenomen.

 

‘Wij hebben een heel dubbel gevoel bij dit resultaat’, zegt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON. ‘Enerzijds zijn wij blij dat er volgend jaar geen verhoging aankomt, 1,34 per persoon per nacht blijft 1.34. Anderzijds weten we nu ook dat de toeristenbelasting in 2023 naar 1,75 gaat en dat is absurd. Zeker als je weet dat de meeropbrengsten bedoeld zijn om uitbreiding van het ambtelijk apparaat te bekostigen!

HISWA-RECRON liet in haar inspraak duidelijk horen hoe zij denkt over de handelswijze van de gemeente. Zij verweet de gemeente middels een metafoor gedurende een jaar een rollercoaster te zijn ingestuurd, waarin ze werd meegesleurd in een bochtig traject van grote hoogtes,  scherpe bochten en steile afdalingen. Daar waar de brancheorganisatie aanvankelijk goed in gesprek was met de gemeente (zij werkte mee aan een onderzoek naar differentiatie van de tarieven, deelde de conclusie van het adviesbureau én de gemeente dat tariefdifferentiatie lood om oud ijzer was en niet zou worden ingevoerd) vloog de gemeente later een aantal keren flink uit de bocht. Zo bleek er tijdens de begrotingsbespreking in juni een tekort van 30.000 euro vanwege niet betalende arbeidsmigranten. Besluitvorming over een eventuele kleine verhoging van het tarief toeristenbelasting werd uitgesteld naar de raadsvergadering van 9 november. Dit tot groot ongenoegen van de toeristisch recreatieve sector, omdat veel rekeningen naar klanten al waren verstuurd.

‘Een week geleden ging het weer helemaal mis, toen we plotseling hoorden dat er een voorstel was om het tarief naar 1,58 euro te verhogen’, vervolgt Krijger. 'Daar hadden we zeker niet op gerekend. En vervolgens een amendement bij het voorstel van de coalitie om in 2022 niet te verhogen, maar vanaf 2023 naar 1,75. Ongelooflijk, dat dit zo maar kan gebeuren, de toeristenbelasting is werkelijk alle kanten uitgevlogen. Gelukkig komen de verkiezingen eraan. We zullen flink van ons laat horen!’

Terug naar overzicht