2021-11-12 16:47:05

Amsterdam stelt Binnenhavengeldverordening vast, HISWA-RECRON verbolgen over schenden van afspraak met gemeente kostprijs doorvaartvignet

12 november 2021

Gemeente Amsterdam heeft op 11 november de Binnenhavengeldverordening vastgesteld. Hiermee is onder andere geregeld dat alle  recreatievaartuigen vanaf 2022 (die geen afmeervignet of dagvignet hebben) een doorvaartvignet moeten kopen van 40 euro. HISWA-RECRON is verbolgen over het schenden van de eerdere toezegging van de gemeente dat het vignet niet meer dan 20 euro zou gaan kosten.

‘Wethouder Dijksma verzekerde ons dat er geen botentol zou komen en dat bij het vignet alleen de technische kosten in rekening zouden worden gebracht. We hebben het immers uitsluitend over doorvaren en niet over aanleggen. Het water is van iedereen, het varen op het water moet gratis blijven’, zegt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON. ‘We spraken 20 euro af en haar opvolger wethouder de Vries bevestigde dat. ‘Nu blijkt ineens het bedrag te zijn verdubbeld, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld of betrokken. Vooral dat laatste baart ons zorgen. De gemeente is nog veel van plan, zoals het emissieloos varen in 2025. De haalbaarheid daarvan zien wij zeer somber in en het goed in gesprek blijven met elkaar is een belangrijke voorwaarde’.

Gemeente Amsterdam kondigde begin 2021 aan dat het vignet per 1 april werd ingevoerd, maar het bleek niet verkrijgbaar. Dat leidde tot veel verwarring bij watersportbedrijven en watersporters. De gemeente heeft vervolgens handhaving achterwege gelaten. ‘Hoe gaat de gemeente de heffing nu regelen?' vraagt Krijger zich af. ‘Omdat het ook voor de staande-mastroute geldt is het van belang dat een vignet ‘onderweg’ aangeschaft kan worden. Komen er dan tolpoortjes bij Amsterdam?’

In de Binnenhavengeldverordening is ook opgenomen dat er een uitbreiding komt van de vrijstelling van het betalen van binnenhavengeld voor zeilboten die toebehoren aan een onderwijsinstelling, opleidingsinstituut of een vereniging waar zeilonderricht wordt gegeven. Eerder gold deze vrijstelling alleen voor roeiboten. ‘Op aangeven van HISWA-RECRON is deze toevoeging gedaan’, besluit Krijger. ‘Belangrijk, want het zou toch niet zo kunnen zijn dat een zeilschool voor bijvoorbeeld alle Optimistjes 40 euro per boot gaat betalen. Als je watersport onder de jeugd wil bevorderen, moet je het niet onnodig duur maken.'

Terug naar overzicht