2021-12-07 09:00:00

Tweede Kamer neemt moties aan over situaties rondom vakantieparken

7 december 2021

Er zijn in de Tweede Kamer drie moties aangenomen over bepaalde situaties rond vakantieparken in Nederland. Er komt een onderzoek naar de overname van parken door buitenlandse investeerders en naar het huurrecht van grond op vakantieparken (twee moties van de SP). En een motie van Groen Links over dat de bouw van recreatiewoningen ten koste gaat van locaties voor woningbouw.

HISWA-RECRON staat in contact met de betrokken ambtenaren. Wij zullen het onderzoek omarmen en zoveel mogelijk input geven. Met name over de werking van de vrije markt, van vraag en aanbod en toelichten waarom herstructurering noodzakelijk is en hoe dit geregeld is in de RECRON Voorwaarden. Duiding vanuit ondernemerskant lijkt hard nodig. We houden u op de hoogte.

 

Meer informatie: www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A06235

 

Terug naar overzicht