2021-12-20 15:02:25

Principe akkoord bereikt voor CAO HISWA en Cao SZS 2022

20 december 2021

HISWA-RECRON en de brancheorganisatie voor zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging (SZS) hebben een principe akkoord bereikt voor de Cao HISWA en Cao SZS 2022.

In 2021 was er nog sprake van één cao. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de cao’s op papier gescheiden, maar inhoudelijk nagenoeg gelijk. Hiermee wordt het weer mogelijk dat HISWA-RECRON een verzoek tot algemeen verbindend verklaring bij het ministerie van SZW kan indienen. In het bereikte akkoord zijn enkele moderniseringen bereikt.

Met een jaarlijks opleidingsbudget krijgt de werknemer zelf zeggenschap over zijn duurzame inzetbaarheid.  Betaald rouwverlof past in de maatschappelijke discussie. Met betaald rouwverlof is de werknemer na een sterfgeval niet afhankelijk van een flexibele werkgever en begripvolle bedrijfsarts. De (beperkte) terugkeer van een 4-tal seniorendagen moet worden gezien als een correctie op de laatste cao, waarin deze dagen volledig waren vervallen. Voorheen had men recht op 4 dagen vanaf 55 jaar. Nu krijgt men een recht op 4 dagen vanaf 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd. De collectieve indexatie is gemiddeld en past in het beeld van andere cao’s, die momenteel voor 2022 worden afgesloten.

Voor nadere afspraken verwijzen wij jou graag naar de bijlage.
Voor vragen kun je terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid (m.merks@hiswarecron.nl) die voor HISWA-RECRON de onderhandelingen heeft geleid.

Het principe akkoord zal op korte termijn met een positief advies worden voorgelegd aan de betrokken leden.

Terug naar overzicht