2022-01-03 12:11:40

Cao Recreatie: HISWA-RECRON heeft eindbod neergelegd

3 januari 2022

Na meerdere onderhandelingsrondes heeft HISWA-RECRON eind december een eindbod voor een nieuwe Cao Recreatie neergelegd bij de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen.

 In reactie op de looneis van de vakbonden van 4,5% loonsverhoging per 1 januari 2022 en van 4,5% per 1 januari 2023 bij een tweejarige cao , is het eindbod van HISWA-RECRON 2,5% per 1 januari 2022, 0,5% per 1 oktober 2022 en 2,0% per 1 april 2023 en 1,0% per 1 oktober 2023. Daarnaast worden de jeugdschalen met 5% verhoogd, om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te gaan en wordt werken op zondag niet langer gecompenseerd in tijd, maar wordt de zondagtoeslag uitbetaald. FNV en CNV leggen het eindbod in januari voor aan leden en niet-leden.

Vanaf 1 januari 2022 is er geen Cao Recreatie. Voor werknemers die reeds voor die datum in dienst waren, blijven de afspraken uit de Cao Recreatie doorlopen. Zo lang er nog geen nieuwe cao is, adviseren wij u met nieuwe werknemers af te spreken dat de bepalingen uit de Cao Recreatie 01-01-2021 t/m 31-12-2021 m.u.v. art 8 Cao Recreatie op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Essentieel daarbij is dat de werknemer hiermee instemt. Doet hij of zij dat niet, staat het u vrij andere afspraken te maken, mits deze voldoen aan de wettelijke bepalingen. De verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Recreatie blijft wel van kracht.

Mocht u specifieke vragen hebben, neemt u dan contact op met Martin Merks, m.merks@hiswarecron.nl.

 

 

Terug naar overzicht