2022-02-24 10:15:18

Forse problemen bij aanschaf doorvaartvignet Amsterdam

24 februari 2022

Iedere boot die door Amsterdams water vaart, moet vanaf 2022 een vignet hebben. Een vignet is verplicht voor alle pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor als zij door Amsterdam varen. Vanuit onze leden zijn inmiddels veel problemen gemeld bij hun pogingen om tijdig een vignet aan te schaffen.

Zo is het niet mogelijk om per bedrijf voor meerdere schepen een vignet aan te vragen, zoals bij een verhuurbedrijf met meerdere schepen. Ook in geval van bedrijfsvoorraad zijn er problemen. Als deze over het Amsterdams binnenwater varen voor bijvoorbeeld een proefvaart, zou een vignet nodig zijn. Meerdere vignetten zijn dan nodig, wat dus niet mogelijk is. Los daarvan is het voor ondernemers veel te duur om voor ieder vaartuig in de bedrijfsvoorraad een vignet aan te schaffen. Ook buitenlandse watersporters worden uitgesloten. Er blijkt een BSN nodig te zijn en er kan alleen met IDEAL betaald worden. Dit is vooral (ook) van belang voor alle buitenlanders die via de Staande Mastenroute door Nederland varen.
Bij verhuur van schepen komt nog bij dat doordat er slechts door één persoon/bedrijf kan worden aangevraagd, een dagvignet om af te kunnen meren in Amsterdam niet door de huurder kan worden aangeschaft. De verhuurder zou dan de rekening van de dagvignetten krijgen, wat niet de bedoeling is.  

De gemeente heeft aangegeven tot de zomer niet te handhaven, maar slechts te waarschuwen. Na die periode zal er een boete gegeven worden van 95 euro.
HISWA-RECRON is van mening dat er nog veel te veel haken en ogen aan de regeling met de doorvaartvignetten zitten en stelt in gesprek met Amsterdam voor om heel 2022 niet te handhaven en het systeem voor de aanschaf van de vignetten op orde te brengen.

Terug naar overzicht