Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe Cao Recreatie

10 maart 2022

HISWA-RECRON heeft met de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Recreatie voor 2022 en 2023. De cao gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. De Cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie.

De salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen worden als volgt verhoogd:

  • 4% per 1 april 2022
  • 2% per 1 januari 2023
  • 1% per 1 juli 2023

Verder worden de jeugdschalen met 5% verhoogd per 1 januari 2022.
Daarnaast wordt de mogelijkheid in de cao opgenomen om 0-urencontracten met hulpkrachten af te sluiten. Hiermee krijgen deze contracten, die al wel in de verblijfsrecreatie werden afgesloten, een juridische basis. Dit geeft duidelijkheid en rechtszekerheid aan werkgevers en werknemers. Veel werkgevers hadden hierom gevraagd.

Meer resultaten over de onderhandelingen vind je in de bijlage "Hoofdpunten onderhandelingsresultaat Cao Recreatie 2022 - 2023".

HISWA-RECRON is blij met het bereikte resultaat. Het waren stevige onderhandelingen en het is weliswaar een ferme loonsverhoging, maar een cao is belangrijk. Het geeft houvast en werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn.

Corona heeft de sector geraakt, maar gemiddeld genomen kijken veel bedrijven in de verblijfsrecreatie ook terug op een goed 2021. En men kijkt met vertrouwen naar 2022. Daarnaast heeft er in 2021 geen cao verhoging plaats gehad. Verder is de krapte op de arbeidsmarkt ook in de verblijfsrecreatie voelbaar. Om aantrekkelijk te blijven worden daarom de jeugdschalen extra verhoogd.

Het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de HISWA-RECRON leden in de verblijfsrecreatie. HISWA-RECRON adviseert haar leden in te stemmen met het bereikte resultaat, dit is mogelijk tot en met 31 maart 2022. 

De Cao Dagrecreatie is ongewijzigd verlengd in 2022. De afgesproken salarisverhogingen zullen ook onderdeel van deze cao gaan uitmaken in 2022 en 2023.

 

Cao Recreatie 2022 – 2023 app gereed

In de app van de Cao Recreatie is de nieuwe cao 2022 – 2023 opgenomen. Deze app is te downloaden zowel in de app store als beschikbaar voor Android. De volledige cao tekst met de loontabellen is opgenomen is deze app. Daarnaast tref je er veel gestelde vragen aan en een XYZ toelichting op de cao. De modelarbeidsovereenkomsten A tot en met G uit bijlage 4 zijn te downloaden in WORD en daarmee gemakkelijk beschikbaar.

 

Meer informatie
Martin Merks, manager sociaal beleid
m.merks@hiswarecron.nl
T 033 3039733

 

 

Terug naar overzicht