2022-06-23 12:00:52

Varen zonder hinder van waterplanten met Waterplanten.nu

23 juni 2022

Tot stilstand komen in een veld waterplanten of taaie stengels in de schroef. Watersporters in het Zuidelijk IJsselmeergebied kennen het probleem. Toch zijn er genoeg plekken waar je zonder hinder kunt varen. Je moet alleen wel weten waar. De webapp Waterplanten.nu geeft de waterrecreant en watersporter een duidelijk beeld van de zones waar gevaren kan worden en waar je hinder kunt verwachten. De webapp geeft ter plekke de waterplantsituatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer

Waterplanten (fonteinkruiden) worden gemaaid tijdens de sterkste groeiperiode in de meest gebruikte vaargebieden van het Markermeer, IJmeer en de Zuidelijke en Oostelijke Randmeren. De gemaaide gebieden zijn te zien in de app en worden dagelijks geactualiseerd. Dankzij de gps-functie zie je vanaf je zeil- roei- of motorboot, sloep, surf- of supplank waar je je bevindt ten opzichte van bevaarbaar en minder goed bevaarbaar water. Ook als je tijdelijk even geen internetverbinding hebt, kun je de webapp blijven gebruiken. Waterplanten.nu is te gebruiken op telefoon en computer en is gratis beschikbaar.

Waterplanten.nu is een initiatief van Techmaps en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Techmaps is een jong en dynamisch bedrijf, dat eerder al een maai-applicatie ontwikkelde om het maaien van waterplanten te optimaliseren. De ontwikkeling van Waterplanten.nu is mede mogelijk gemaakt door de Coöperatie Gastvrije Randmeren, de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer, Samenwerkende gemeenten rond het Markermeer en de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Chris de Graaff van Techmaps: “Waterplanten.nu is een geodata gedreven app die de kans kleiner maakt dat je tijdens het varen verzeild raakt in waterplanten. De app simuleert dagelijks de dynamiek van groei en afsterven van overlast gevende waterplanten. We maken daarbij gebruik van data uit de 3-jaarlijkse planteninventarisaties van Rijkswaterstaat en gegevens uit luchtopnames die we sinds 2018 jaarlijks uitvoeren. Gedurende het seizoen vullen we deze data aan met nieuwe luchtopnames en inspecties vanaf het water door vrijwilligers en maaiers. Daar worden ook de gegevens van waar er gemaaid is aan toegevoegd via een koppeling met onze maai-applicatie. Met al deze data ontstaat een behoorlijk compleet beeld van de waterplantensituatie.

HISWA en Watersportverbond zijn al 10 jaar betrokken bij de informatievoorziening voor de watersport over de waterplanten. Gerdina Krijger van HISWA-RECRON: ‘We zijn blij deze webapp ontwikkeld kon worden. Er is een mediakit ontwikkeld die de havens kunnen gebruiken om de app onder de aandacht te brengen bij hun ligplaatshouders.

We hopen dat alle havens in het IJsselmeergebied dit seizoen een link naar Waterplanten.nu op hun website hebben staan en dat de webapp veel gebruikt gaat worden”.

 

Terug naar overzicht