2022-07-05 12:47:49

Geslaagde ledenbijeenkomst Noord-Holland

5 juli 2022

Op 29 juni vond de ledenbijeenkomst van Noord-Holland plaats op Camping en vakantiepark de Nollen. Zowel watersport- als landrecreatiebedrijven waren uitgenodigd. ‘Het was een geslaagde bijeenkomst’, vertelt organisator en regiomanager Gerdina Krijger. ‘De bijeenkomst werd goed bezocht en er was een mooie mix van alle bedrijfsgroepen. Daar hadden we in het programma rekening mee gehouden, zodat er voor iedereen interessante onderwerpen aan bod kwamen’.
 

Uitgebreid aan de orde kwamen de actualiteiten in de regio en de wijze waarop HISWA-RECRON zich inzet om de belangen van haar leden goed te behartigen. Waterplantenoverlast, tal van toeristenbelastingzaken, windturbine- en zonneparken die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit, emissieloos varen in Amsterdam en het facetbestemmingsplan uit Bergen zijn slechts een greep uit de vele dossiers.

Thematisch werd het onderwerp ‘sociaal beleid van HISWA-RECRON’ behandeld door Herbert van Oord. Dit omvat arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktonderzoek, opleidingsbeleid en arbeidsmarktcommunicatie, en heeft als doel alles goed te regelen voor de Recreatie, Buitensport én Watersport(industrie), waaronder passende arbeidsvoorwaarden, passende opleidingen en trainingen en instroom van voldoende en voldoende opgeleide medewerkers. Grote zorg is er vanuit de branche over de daling van het aantal jongeren, de stijging van het aantal ouderen, de concurrentie met andere sectoren en de ruime arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Hoe krijgen we (jonge) mensen geïnteresseerd om te leren en te werken in de recreatie en de watersport? Het nieuwe project ‘arbeidsmarktbranding’ gaat hier zeker aan bijdragen en Rosemarijn de Jong stelt zich via deze video voor.

Een volgend onderdeel ‘excellente plannen zorgen voor excellente ondernemingen’ werd verzorgd door Pim Sybesma en collega Wander Groot. Zij vormen de Taskforce verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord. Vanuit het uitvoeringsprogramma Vitale Verblijfsrecreatie adviseren en begeleiden zij vakantieparken, campings, hotels en jachthavens bij het doen van investeringen die de onderneming een kwaliteitsimpuls kunnen geven en bijdragen aan een innovatieve en/of duurzame toekomstbestendigheid. Vanuit de Provincie Noord-Holland en vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn er verschillende instrumenten en mogelijkheden om ondernemers te begeleiden. Deze instrumenten zijn bedoeld om planvorming te stimuleren. Denk daarbij aan de scan energie en duurzaamheid, het verblijfsrecreatie expert team en de quickscan toegankelijkheid. Er zijn subsidie regelingen uitsluitend voor bedrijven in het het noordelijk deel van de provincie. De provinciale HIRB+ geldt in heel Noord-Holland.

Peter Ros -eigenaar van de Nollen en de Lepelaar- gaf met trots een goed voorbeeld van goede planvorming, aan de hand van het nieuwe ‘het beeldkwaliteitsplan Duincamping de Lepelaar’. Bedrijfsleider van de Nollen -Lisan Kox- gaf een rondleiding op het bedrijf en toonde nieuwe verblijfseenheden waaronder de suites: comfortabele huisjes midden in het groen. Na afloop van het programma was er voor de deelnemers volop gelegenheid om met elkaar te praten en werd de dag afgesloten met een drankje én een gezamenlijke maaltijd.

Terug naar overzicht