2022-07-13 16:01:49

Denk mee over de nieuwe MBO opleiding Leisure & Hospitality

13 juli 2022

HISWA-RECON heeft samen met scholen en bedrijven geconstateerd, dat het huidige opleidingsaanbod van ROC’s op dit moment onvoldoende aansluit bij de behoefte van bedrijven. De kern van de beroepen komt onvoldoende terug in de opleidingen. Bovendien daalt het aantal studenten. Daarom moet het onderwijs snel anders!
HISWA-RECRON, scholen en bedrijven willen daarom het kwalificatiedossier bij de opleiding Leisure & Hospitality actualiseren. Het Ministerie van Onderwijs stelt het geactualiseerde dossier vast, waarna  ROC’s hun opleidingsprogramma’s en examens kunnen aanpassen.

Er komt één kwalificatiedossier Hospitality, waarbij studenten zich aan het begin van hun opleiding breed orienteren op de gastvrijheidssector. Gedurende hun opleiding specialiseren de studenten zich, bijvoorbeeld voor Reizen, Recreatie, Keuken of Bediening.
Het doel is een herkenbaar opleidingsaanbod in heel Nederland voor onze vakmensen in de branche, die toegerust zijn op en wendbaar zijn in onze arbeidsmarkt.

HISWA-RECRON zoekt een aantal inhoudsdeskundigen uit het bedrijfsleven, die HISWA-RECRON willen ondersteunen met advies voor de periode september 2022 – juni 2023:
1. Voorbereiden en bijwonen van 4 Teams bijeenkomsten van 2,5 uur;
2. 1x per maand feedback geven per e-mail op het nieuwe kwalificatiedossier.

Dit doe je in nauw overleg met HISWA-RECRON.

HISWA RECRON zoekt hiervoor vakmensen uit de:
1. Verblijfsrecreatie;
2. Dagrecreatie;
3. Outdoor en evenementen.

Wil je van betekenis zijn voor actueel onderwijs voor de bedrijven in onze branche? Heb je belangstelling? Neem snel contact op met Herbert van Oord bij HISWA-RECRON: h.vanoord@hiswarecron.nl

 
 

Terug naar overzicht