2022-09-21 12:06:57

HISWA-RECRON spreekt grote zorgen uit over project bij Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

21 september 2022

Zoals bekend vinden in 2023 werkzaamheden plaats aan de Haringvlietbrug én direct erna aan de Heinenoordtunnel. Vanaf 1 januari 2023 draait de klep van de brug gedurende tenminste 9 maanden niet meer voor de pleziervaart. Dit geeft hinder, ook voor de watersportondernemers in de nabijheid van de brug. Daarnaast is de A29 afgesloten van 9 juni tot en met 28 juli 2023 voor werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en vervolgens weer van 7 augustus tot en met 28 augustus 2023 aan de Heinenoordtunnel. Ook zullen er nog talrijke weekendafsluitingen zijn gedurende het jaar. Dit betekent dat gedurende het hoogseizoen van 2023 de A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom in beide rijrichtingen) grotendeels niet begaanbaar is.

Toch is door Rijkswaterstaat voor deze periode gekozen omdat vanwege de vakanties (geen school gerelateerde verkeersbewegingen, minder regulier wegverkeer) dit de meest verkeersluwe periode is. Hoewel wij niet tegen werkzaamheden aan de brug en de tunnel zijn, zijn we als HISWA-RECRON niet blij met deze argumentatie. Onze sector is zo altijd het kind van de rekening in de zomer. Er wordt veel en langdurig fileoverlast veroorzaakt, tot in de wijde omtrek (op de N57, A16, A59, A17, A4 en ook de A58 waarbij we Rijkswaterstaat op het hart hebben gedrukt op die wegen geen gelijktijdige werkzaamheden te plannen). In een ambtelijk overleg dat eind mei heeft plaatsgevonden heeft HISWA-RECRON grote zorg uitgesproken over de opzet van het project, de afwegingen die er zijn gemaakt, het gebrek aan mitigerende maatregelen, visie op communicatie en het omgevingsmanagement. Met name vis-a-vis de watersportsector rond het Haringvliet en het Hollands Diep en de totale sector in Zeeland.

Wat heeft HISWA-RECRON gedaan? Los van specifieke grieven uitspreken en suggesties doen in de betreffende vergadering hebben we ook een brandbrief gezonden aan de provincie Zeeland. De provincie was wel ambtelijk, maar niet, net zoals Zuid-Holland en waarschijnlijk Noord-Brabant, bestuurlijk aangehaakt. De provincie Zeeland herkent en erkent onze zorg en zal zelf ook bestuurlijk aanhaken om oog te houden voor de belangen van de Zeeuwse recreatieve sector. Het zal aandringen op een open gesprek met de sector om te bezien of er nog ruimte is voor alternatieve mogelijkheden en oplossingen die aanvaardbaar worden gevonden qua verkeers- en informatieplanning.

Daarnaast heeft HISWA-RECRON gesprekken gevoerd met de voorzitter van het Bestuurlijk overleg Hoekse Waard, de wethouder van die gemeente, en de wethouders van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Deze week zullen wij nog spreken met de ondernemersverenigingen van Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard. Tevens heeft HISWA-RECRON de belangenbehartigers van de ANWB, VNO-NCW en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) om aansluiting gevraagd bij overleggen met Rijkswaterstaat. Hierbij vragen wij om nadere maatregelen voor de bereikbaarheid en een duidelijke communicatiestrategie. We zoeken naar een uitvoeringsplan die zo min mogelijk overlast geeft en met zoveel mogelijk afgestemde communicatie (wie, wat, wanneer en hoe?). Dat is namelijk de basis voor onze en uw communicatie op uw onderneming en naar uw gasten.

Tenslotte wordt aan de hand van dit en andere dossiers ook landelijk aandacht gevraagd voor de problematiek rond planning en budgettering door Rijkswaterstaat. Ook in de landelijke politiek.

Terug naar overzicht