2022-10-05 09:47:40

Belangrijkste conclusies HISWA-RECRON enquête over energieprijzen

5 oktober 2022

Afgelopen weken hebben we vanuit HISWA-RECRON een enquête over de stijgende energieprijzen gehouden. Hier zijn veel reacties op binnengekomen, waarvoor dank. De resultaten zijn zeer bruikbaar voor onze lobby. In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies.

De meeste leden uit de sector hebben inmiddels al een variabel contract of een contract dat dit jaar afloopt (57,8%). Volgend jaar komt daar nog eens 15,9% bij. Wat betekent dat bijna driekwart van de leden (73,7%) volgend jaar een variabel contract heeft (figuur 1). 

Figuur 1 - type contract

17,7% van de leden geeft aan dat de elektriciteitsprijzen met minder dan 100% is gestegen. 29,6% van de leden geeft aan dat de prijzen met 100 tot 300% zijn gestegen. 23,1% van de leden heeft aangegeven dat de prijzen met meer dan 300% zijn gestegen (figuur 2).  

Figuur 2 - Stijging elektriciteitsprijs 2022 t.o.v 2021

Figuur 3 - Stijging gasprijzen 2022 t.o.v. 2021

Iets meer dan een kwart van de leden geeft aan dat de gasprijs in 2022 tot maximaal 100% is gestegen ten opzichte van het jaar 2021. Ditzelfde percentage geldt voor het deel leden dat aangeeft dat de gasprijs 100 tot 300% is gestegen in de genoemde jaren. Bijna 18% geeft aan dat de gasprijs met meer dan 300% is gestegen (figuur 3).  

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de kosten maar deels kunnen worden doorberekend aan de gasten. Dit betekent feitelijk dat dit ten koste gaat van de marge. Meer dan 20% geeft aan de kosten niet te kunnen doorberekenen. Slechts 6,4% kan alle kosten doorberekenen (figuur 4). 

Figuur 4 - Doorbereken van de kosten

Figuur 5 - Omzet 2022 t.o.v. 2021

57,3% geeft aan dat de omzet in 2022, ten opzichte van 2021, gelijk blijft of licht stijgt. Daarentegen geeft 21,4% aan dat de omzet licht afneemt in dit jaar (figuur 5).   

Uit de analyse blijkt dat de energiekosten voor een groot deel van de sector exponentieel zijn gestegen, terwijl dit in veel gevallen niet of niet volledig kan worden doorberekend aan de gast. Hierdoor komt er meer druk te staan op de marge. HISWA-RECRON gaat maandag 10 oktober in gesprek met Minister Jetten en is in gesprek met het ministerie over de toegenomen kostenstijgingen. Er is onlangs een regeling aangekondigd, maar die moet nog worden uitgeschreven. HISWA-RECRON zet in op snel duidelijkheid over de invulling van de regeling en op snelheid waarin de regeling uitgevoerd moet worden. Vooral voor de zogenoemde “schrijnende gevallen” die de rekening niet meer kunnen betalen.

Tegelijkertijd werken we met VNO-NCW en het ministerie aan regelingen rondom het verduurzamen van de sector. Via deze link is een lijst te vinden met tips van HISWA-RECRON-leden om energieverbruik te minderen. 

Terug naar overzicht