2022-10-19 11:49:00

HISWA-RECRON Beroepscompetentieprofiel vastgesteld

19 oktober 2022

HISWA-RECRON heeft deze zomer een nieuw beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor de Buitensportmedewerker. Het bestuur van de bedrijfsgroep Buitensportbedrijven heeft dit profiel inmiddels vastgesteld. Op basis van dit profiel kan HISWA-RECRON nu in samenwerking met lidbedrijven en scholen vervolgstappen zetten in de ontwikkeling van een passende MBO-opleiding voor de buitensportbedrijven. Hiervoor moet eerst een kwalificatiedossier worden ontwikkeld en daarna een onderwijsprogramma.

HISWA RECRON heeft bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van het oude beroepscompetentieprofiel uit 2012. Het is gebruikelijk om elke 5 jaar een beroepscompetentieprofiel opnieuw te actualiseren en vast te stellen. Het werd dus hoog tijd.

“De afgelopen jaren voerden een aantal scholen in Nederland een pilot-project uit voor de opleiding van medewerkers in de buitensport. Deze pilot betrof een combinatie van verschillende bestaande MBO opleidingen voor Sport & Bewegen en voor Groen. Deze pilot was tijdelijk en stopt met ingang van het komende schooljaar. In opdracht van OC&W gaat SBB nu werken aan een alternatief voor de pilot. HISWA-RECRON is uitgenodigd om namens de Bedrijfsgroep Buitensportbedrijven mee te denken”, aldus Herbert van Oord - Manager Arbeidsmarkt, Training & Opleiding.

 

In schema:
Stap 1: Beroepscompetentieprofiel > Stap 2: Kwalificatiedossier > Stap 3: Onderwijsprogramma

Terug naar overzicht