2022-11-01 15:33:20

Productieve bijeenkomst beheerplan waterplanten Oostelijke Vechtplassen

1 november 2022

In de Oostelijke Vechtplassen (OVP) dreigen de waterplanten erop los te woekeren. Het gaat hier om cabomba en fonteinkruiden. In het gebied van de OVP bestaan grote zorgen, dat de watersportsector hinder zal gaan ondervinden van woekerende waterplanten. Vanwege de Natura 2000 regelgeving mogen niet alle waterplanten zomaar weggemaaid worden. Er moet een percentage blijven staan.

Op donderdag 27 oktober jl. heeft HISWA-RECRON samen met het Watersportverbond een werkbijeenkomst georganiseerd over de woekerende waterplanten. Om tijdig toe te kunnen werken naar een beheerplan werd met vertegenwoordigers van gebruikers (watersportverenigingen en -bedrijven) en bewoners van de plassen de potentiële problematiek van woekerende waterplanten besproken. Na informatie en uitgebreide discussie, werden per waterlichaam op kaart de gebieden van intensief recreatiegebruik aangegeven met voorzichtige suggesties van gebieden waar zo nodig waterplanten te tolereren zouden zijn. Op deze manier kan de sector haar wensen aangeven op het moment dat dit actueel wordt bij de beleidsmakers. 

Terug naar overzicht