2022-11-10 13:38:19

Uitbereiding energiecompensatie voor ondernemers (TEK)

10 november 2022

Op 14 oktober jl. kwam het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor mkb-bedrijven. Een van de voorwaarden was dat een ondernemer minimaal 12,5% van de omzet kwijt zou zijn aan energiekosten. HISWA-RECRON heeft zich hard ingezet voor de leden.

Op basis van de uitkomsten van een enquête die is gehouden onder een aantal leden zijn er zijn besprekingen geweest met collega branches, directies en lobbyisten van onze koepels VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook is er een gesprek geweest met Minister Jetten en Minister Adriaansens om specifiek de problematiek van de sector toe te lichten.

Na meerdere debatten in de Kamer en vele klachten van ondernemers en belangenorganisaties is het percentage energiekosten ten opzichte van de omzet naar beneden bijgesteld naar 7%. Dit percentage zal meer ondernemers gaan helpen, maar de vraag blijft wel in hoeverre dat ondernemers in de watersport- en recreatiesector zal helpen. Ook is de verbruikersdrempel verwijderd, waardoor er waarschijnlijk meer mkb’ers gebruik van de regeling kunnen maken. De maximale hoogte van de compensatie blijven gelijk. Het is verder niet te verwachten dat de regeling al op heel korte termijn in werking zal treden; de zorgen over de hoge energiekosten in de aankomende winter blijven daarom

Terug naar overzicht