2022-11-14 12:21:00

Nieuwe energiesubsidie van de provincie Overijssel

14 november 2022

De provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen.
De ambitie is om 5.000 huishoudens en 500 bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen. Dat doet de provincie door stevig in te zetten op energiebesparende maatregelen.
Dit heeft erin geresulteerd dat er extra subsidie is voor de energiebesparing voor ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen. Deze is vanaf nu beschikbaar.

In de regelingen gaat het concreet om uitbreiding en vereenvoudiging van bestaande regelingen. Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor deze verruimde subsidieregelingen:

  1. subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €125.000 per aanvraag.
  2. subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €5000 per aanvraag en voor energie- advies (o.a. Geld terug actie).
  3. een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven (o.a. Gas(t)vrij terras)

De provincie gaat uit van 2 verschillende doelgroepen namelijk: kleinverbruikers en grootverbruikers (boven de 50.000 kwh per jaar).

 

 

Terug naar overzicht