2022-11-30 13:36:29

Kabinet moet om tafel met verzekeraars om zonnepanelen

30 november 2022

Dit staat in een motie die 29 november jl. is aangenomen in de Kamer. De motie luidt dat verzekeraars terughoudend lijken tegen het verzekeren van zonnepanelen op bedrijfsdaken en dat dit veilig zou moeten kunnen net een overzichtelijk risico. Het kabinet wordt verzocht om in gesprek te gaan met de verzekeraars om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe de ondernemers geholpen kunnen worden in hun duurzame energieambitie.

Het aannemen van deze motie is een mooie afsluiting van een aantal acties die opgezet zijn door HISWA-RECRON. Zo heeft Geert Dijks in een gesprek met minister Jetten gewezen op de gevolgen van de energiecrisis op de watersport- en recreatiesector. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat er bij de ambitie voor verduurzaming grote knelpunten zijn, zoals het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. De minister had destijds toegezegd aan HISWA-RECRON om in de materie te duiken en met de verzekeraars in gesprek te gaan.

Tijdens een werkbezoek van Kamerlid Hawre Rahimi (VVD) op Molecaten Park Noordduinen in Katwijk is door Tim Slager (eigenaar en HISWA-RECRON vicevoorzitter) en Geert Dijks uitvoerig gesproken over knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen. Ook hier kwam de onverzekerbaarheid van panden met  zonnepanelen naar voren. De motie is mede door Rahimi ingediend, samen met Romke de Jong (D66). We hopen dat deze motie zal leiden tot vereenvoudiging van verduurzaming bij ondernemers en houden de vinger aan de pols.

1. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D49589

Terug naar overzicht