2022-12-05 14:50:47

Inspraak Paraplubestemmingsplan Texel 30 november 2022

5 december 2022

HISWA-RECRON heeft ingesproken tijdens de commissievergadering van gemeente Texel. Aanleiding was het gepubliceerde concept Paraplubestemmingsplan. Daarin wordt met als basis het Toeristisch Toekomstplan een aantal regels geformuleerd. HISWA-RECRON had met name bezwaar tegen de procedure, waarbij de Klankbordgroep Recreatie & Toerisme -waarin zij zitting heeft- onvoldoende was geïnformeerd.

Regiomanager Gerdina Krijger stelde in haar inspraak -net als de andere insprekers- voor om alsnog in de Klankbordgroep het Paraplubestemmingsplan te bespreken, om te voorkomen dat er straks via formele zienswijzen de grieven kenbaar moeten worden gemaakt. Zij wees de gemeente er ook op dat er niet getornd mag worden aan de afspraken zoals gemaakt in het toeristisch Toekomstplan en het Uitvoeringsplan. Beide documenten zijn in samenspraak met de Klankbordgroep opgesteld en vastgesteld door de Gemeenteraad.

‘Met name het ‘kamperen bij de boer’ en de reactie van de boeren op het Paraplubestemmingsplan baart mij zorgen’, zegt Gerdina Krijger. ‘Zij willen meer dan de gemeente toestaat. Wat wel mag is bepaald in het Toeristisch Toekomstplan’ De gemeente wil een goed onderscheid houden tussen de boerenbedrijf met kamperen als nevenactiviteit en de professionele bedrijven. Daarom mogen zij onder andere niet meer dan 15 kampeerplaatsen per bedrijf hebben en zijn safaritenten en pipowagens niet toegestaan. Voor de recreatie-kampeerterreinen zijn wel zogenaamde ‘tenthuizen’ toegestaan’.

Hoewel HISWA-RECRON achter het beleid staat ten aanzien van het kamperen bij de boer, hoopt zij zelf wel verruiming te krijgen voor de professionele kampeerterreinen.

Krijger vervolgt: ‘het begrip ‘tenthuis’ is eigenlijk al achterhaald. De Recreatievakbeurs gaf een mooi beeld van aanbod de modernste kampeermiddelen. Een ondernemer moet mee kunnen gaan met de tijd om marktconform te blijven aanbieden’.

De Gemeenteraad besluit over twee weken of het concept Paraplubestemmingsplan de inspraak in gaat.

Raadscommissie (royalcast.com) (Vanaf ca minuut 7)

Terug naar overzicht