Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend

14 december 2022

Vandaag heeft Haike Blaauw, voorzitter van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, het hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. HISWA-RECRON is deelnemer in dit samenwerkingsverband. Het ondertekenen gebeurde samen met Minister Helder, NOC*NSF, VNG en VSG. Hiermee bekrachtigen deze belangrijke strategische partijen uit de sportsector de ambities en kaders die gezamenlijk zijn opgesteld en hun plek hebben gekregen in dit akkoord. 

Het akkoord geeft richting die we op willen met de sportsector en wat er nodig is om daar te komen. Platform Ondernemende Sportaanbieders sluit aan als de vierde (nieuwe) ondertekenaar van het Hoofdlijnen Sportakkoord II. Dit hoofdlijnen akkoord is een eerste aanzet voor een vervolg op het huidige Sportakkoord.

De komende maanden wordt ingezet op het maken van concrete afspraken met de sector. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II biedt een kader van afspraken op inhoud waar de strategische partijen het over eens zijn. Dit kader is een leidraad voor de volgende stap: nadere uitwerking, concretisering, monitoring en resultaatafspraken. De uitwerking vindt plaats van januari t/m mei 2023.

Download hier het document Hoofdlijnen Sportakkoord II of lees de samenvatting van vijf pagina's.

Terug naar overzicht