2022-12-22 08:30:06

Exorbitante verhoging toeristenbelasting in Bloemendaal schokt de recreatiesector

22 december 2022

Gemeente Bloemendaal besluit op 22 december over een voorstel om de toeristenbelasting te verhogen naar vijf euro per nacht. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is geschokt. De stijging is exorbitant, het ongekend hoge tarief maakt kamperen in Bloemendaal onbetaalbaar. De concurrentiepositie van de toeristisch recreatieve bedrijven wordt hiermee fors verslechterd en de bedrijven gaan op deze manier schade lijden!

“Ondernemers zijn laaiend”, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. “Het is ongehoord dat de gemeente haar financiële problemen over de rug van de toeristisch recreatieve bedrijven wil oplossen. Het bericht over de verhoging moesten we “nota bene” in de krant lezen. Het college heeft haar werk niet goed gedaan, en had ons moeten raadplegen. Bij een besluit dat zo hard bedrijven raakt, behoor je de sector te betrekken”. 

Krijger schreef eerder, in november 2022, de gemeente aan toen sprake was van een verhoging naar 3,50 euro. Gesteld werd dat Bloemendaal in vergelijking met andere kustgemeenten op dit moment met 3,30 euro al verreweg het hoogste tarief had. Er is geen differentiatie in de tarieven toeristenbelasting, terwijl in veel gemeenten hotelovernachtingen zwaarder worden belast en kamperen wordt ontzien.

Krijger vervolgt met: “Iedere euro die de gemeente ‘weghaalt’ bij de toerist, wordt niet uitgegeven bij de recreatiebedrijven. Dat gaat ten koste van de winst, die hard nodig is om marktconform te blijven aanbieden. De toeristisch- recreatieve sector is de aanjager en motor van de lokale economie. Het is in ieders belang dat het toeristisch product op peil blijft.” 

HISWA-RECRON vraagt de raadsleden met klem om niet in te stemmen met het voorgestelde besluit.

Terug naar overzicht