2022-12-22 12:22:26

Eindbod werkgevers HISWA-cao door CNV afgewezen

22 december 2022

In het cao overleg met FNV en CNV Vakmensen op 7 december jl. heeft HISWA-RECRON een eindbod gedaan van een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2023 bij een éénjarige cao. CNV heeft inmiddels laten weten dat haar leden dit loonbod afwijzen. FNV had dit al eerder laten weten.

CNV heeft HISWA-RECRON gevraagd om uiterlijk 11 januari as met een verbeterd voorstel te komen. Indien daar door HISWA-RECRON geen gehoor aan gegeven wordt zal CNV er toe overgaan om aan HISWA-RECRON een ultimatum te stellen waarin collectieve acties (waaronder werkonderbrekingen voor kortere of langere tijd) zullen worden aangekondigd. De HISWA cao commissie beraadt zich op de reactie van CNV.

De huidige HISWA-cao eindigt op 31 december 2022. De cao bepalingen zijn alleen nog van toepassing op werknemers die voor 1 januari 2023 in dienst waren.

Verscheidene ondernemers kennen toch een loonsverhoging toe per 1 januari 2023. Wij adviseren hen daarbij schriftelijk vast te leggen dat deze verhoging verrekend wordt met eventuele loonafspraken in een toekomstige cao

Terug naar overzicht