2023-01-25 09:48:06

SER advies arbeidsmarkt gaat te ver

25 januari 2023

In 2021 heeft de Sociaal Economische Raad een advies over de arbeidsmarkt uitgebracht. De kern was werknemers meer inkomenszekerheid te bieden door het aantal mogelijkheden om flex contracten af te sluiten, te beperken. Een advies waar niemand tegen kan zijn. Het kabinet heeft dit advies omarmd en de wetgeving is in de maak waarin paal en perk gesteld wordt aan zogenaamde flex contracten en oproepcontracten.Ook HISWA-RECRON is voorstander van zoveel mogelijk vaste contracten, maar de praktijk leert nu eenmaal dat in sectoren zoals recreatie en watersport door de wisselende seizoenen flexibele arbeidsrelaties onontbeerlijk zijn.

 

De uitwerking van het SER advies gaat HISWA-RECRON dan ook te ver. De voorstellen waarvan onder meer kwartaaluren contracten met bandbreedtes en een beperking van de inzet van scholieren en studenten deel uit maken leggen een grote beperking op aan de inzet van flexibel personeel en leiden tot een forse administratieve last. Samen met de branche-organisaties KHN, Schoonmakend Nederland, InRetail, Raad voor Nederlandse Detailhandel en de Nederlandse Veiligheidsbranche is een brief verzonden aan VNO-NCW en MKB Nederland, gesprekspartners in de SER. Ook hebben deze brancheverenigingen deelgenomen aan een “technische ophaalsessie” op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In dit overleg hebben we onze bezwaren alsmede werkbare praktijkoplossingen op tafel kunnen leggen. Naar verwachting zal de minister van SZW in februari de 2e Kamer informeren over haar plannen. HISWA-RECRON houdt de vinger aan de pols en zal na de beoordeling van de voorstellen van de minister, indien nodig, verdere stappen zetten richting de 2e Kamer.

Terug naar overzicht