Arbeidsmarkt Recreatie: onbekend maakt onbemind

25 januari 2023

Uit onderzoek onder studenten MBO Leisure & Hospitality, uitgevoerd in opdracht van HISWA-RECRON, blijkt dat er onvoldoende kennis is over de carrièrekansen binnen de recreatiesector. Studenten die een opleiding volgen in de recreatiesector weten niet goed welke functies er zijn. Ze komen zelf vaak niet verder dan werken in “de animatie” of als Front Office medewerker en dat terwijl er zoveel meer en leuk werk te doen is.

Studenten doen kennis op over het werken in de sector op school en tijdens hun stages bij diverse recreatiebedrijven. Hier ligt dus de basis voor het vertellen over én laten ervaren hoe leuk het is om te werken in de branche. Zij komen zo ook in aanraking met de diversiteit aan functies, tenzij vanuit scholen en bedrijven de focus ligt op animatie en front office. En daar gaan we als HISWA-RECRON en sector mee aan de slag.

De opleidingen hebben grote invloed op welke kennis de studenten opdoen, er wordt daarom vanuit het project Arbeidsmarktbranding hard gewerkt aan de samenwerking met de scholen en het verbreden van kennis over werken in de recreatiesector. Dit doen we samen met de MBO-Raad en Werkgroep Directeuren Toerisme & Recreatie (WDTR).

En jij als ondernemer? Jij kunt hier ook invloed op uitoefenen. Heb je stagiaires? Laat ze dan de diversiteit van het vak zien door ze kennis te laten maken met alle facetten en functies binnen jouw bedrijf en dat is vaak veel meer dan werken in een animatieteam of bij de receptie.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rosemarijn, r.dejong@hiswarecron.nl.

Terug naar overzicht