2023-02-03 11:31:03

Ernstige zorg over nieuw Paraplubestemmingsplan Texel

3 februari 2023

Op 30 januari heeft gemeente Texel het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie ter inzage gelegd. HISWA-RECRON maakt zich ernstige zorgen over een nieuwe aantal regels dat in het bestemmingsplan is opgenomen.

Geheel onverwacht en op het laatste moment, werd op 14 december tijdens de Raadsvergadering over het ter inzage leggen van het Ontwerp Paraplubestemmingsplan een amendement ingediend dat verdere ‘verstening’ op Texel moet tegenhouden. Het amendement beperkt de omzetting van de ene naar de andere logiesvorm op recreatie - verblijfsrecreatieve terreinen. Naast een landschappelijke inpassingstoets komt er een overgangstermijn voor de omzetting van drie jaar. Daarna is omzetting niet meer mogelijk. Het amendement is aangenomen en het Ontwerp Paraplubestemmingsplan dat nu ter inzage ligt is daarop aangepast!

‘Een bestaand recht van bedrijven wordt ingeperkt en dat vinden wij onacceptabel’, zegt regiomanager Gerdina Krijger. ‘Wij vrezen dat bedrijven versneld gaan omzetten en dat is niet gewenst. Wij bereiden een zienswijze voor. Maar het is ook heel belangrijk dat alle bedrijven die geraakt worden ook individueel een zienswijze indienen. Als daar hulp bij nodig is, staan wij voor ze klaar’.

De zienswijze kan tot en met 13 maart ingediend worden.

Terug naar overzicht