HISWA-RECRON biedt Eerste Kamerleden petitie aan: “Verhogen wettelijk minimumuurloon faseren en werkgeverslasten verlagen”

7 februari 2023

Het Wettelijk Minimum Loon is per 1 januari jl. met ruim 10% verhoogd en het kabinet heeft het voornemen het WML per 1 januari 2024 te baseren op het uurloon bij een 36-urige werkweek. Dat leidt tot een verhoging van ruim 5 % bij een werkweek van 38 uur en tot 11% bij een 40-urige werkweek.

Samen met een aantal andere brancheorganisaties heeft HISWA-RECRON in een petitie die op 7 februari is aangeboden aan Eerste Kamerleden laten weten dat deze verhogingen te snel achter elkaar komen. Een stijging van het Wettelijk Minimum Loon is op zijn plaats, maar tussen december 2022 en januari 2024 een verhoging met ruim 20 % procent – inclusief de 1 januari en 1 juli verhogingen - is te veel. In de petitie wordt gepleit voor een gefaseerde invoering die beter te verwerken is in de (meerjarige) bedrijfsvoering, zeker omdat onduidelijk blijft hoe het kabinet de alsmaar stijgende werkgeverslasten wil verlagen. De brancheorganisaties wijzen er daarnaast op  dat een minimumloonstijging doorwerkt in het volledige loongebouw. Voorkomen moet worden dat een loonstijging van de onderste schalen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon het hele salarisgebouw omhoog drukt. In de Cao Recreatie, Cao Dagrecreatie en HISWA-cao driegt dit te gebeuren.  Voor het  goed functioneren van het beloningsbeleid is het belangrijk differentiatie in functies en ervaringsjaren te behouden. Het indikken van het loongebouw staat hier haaks op.

De petitie is aangeboden voordat de behandeling van het wetsvoorstel werd behandeld. Hij werd in ontvangst genomen door Mei-Li Vos, voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele andere commissieleden. De 2e Kamer heeft reeds ingestemd met het wetsvoorstel.

Terug naar overzicht