Toeristenbelasting wordt steeds maar hoger!

8 februari 2023

Het is al jaren aan de gang: sterke stijgingen van lokale lastenen in het bijzonder de toeristenbelasting. Ieder jaar komt HISWA-RECRON in geweer om de sterke verhoging van de toeristenbelasting te bestrijden. En het houdt niet op; gemeenten zijn al lang de schaamte voorbij en blijven de toerist in hun gemeente onevenredig zwaar belasten. En de recreatiesector is daarvan de dupe.

Ook in 2023 wordt weer een stijging van de inkomsten aan toeristenbelasting verwacht. Gemiddeld genomen gaat het om een stijging van 14 % tot een totale opbrengst nok alle gemeenten van 429 miljoen euro.

En daar blijft het niet bij: stijgingen in de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing komen daar nog eens bovenop.

Het schaamteloze gegraai van overheden leidt er toe dat bedrijven en ondernemers niet of minder kunnen investeren in verduurzaming en kwaliteitsverbetering en daar waar investeringen in verduurzaming verplicht gesteld worden door diezelfde overheid, leidt dat dan weer tot verscherping van de relaties.

HISWA-RECRON pleit landelijk en lokaal al vele jaren voor gematigde stijging van belastingen, zodat daarmee ook het recreatieproduct betaalbaar en voor ieder haalbaar kan blijven. Gevreesd moet echter worden dat het spreekwoordelijke hemd bij de overheid nader is dan de rok….

Terug naar overzicht