2023-02-08 10:36:05

HISWA-RECRON neemt deel aan landelijke Agenda Natuurinclusief

8 februari 2023

Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat  natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders, waaronder Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON), gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.

Voor het domein vrijetijdseconomie gaat Geert aan de slag als domeinleider, samen met domeintrekkers Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama. “Natuurinclusief kan volgens mij alleen slagen als zowel ondernemers als gebruikers van de natuur beseffen dat niet alles zomaar kan. Aan de andere kant moeten we de natuur niet op slot doen:  als natuur niet meer kan worden bezocht en beleefd is er geen maatschappelijk draagvlak voor investering in bescherming- en ontwikkeling, daarvan ben ik overtuigd. Het is zoeken naar die balans.” Aldus Geert.

Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief vind je op de website van de Rijksoverheid en via www.agendanatuurinclusief.nl.

Terug naar overzicht