2023-02-24 16:20:50

HISWA-RECRON organiseert informatieavond gevolgen Ontwerp Paraplubestemmingsplan

24 februari 2023

Op donderdag 16 maart organiseert HISWA-RECRON samen met haar leden een informatiebijeenkomst voor de Raads- en Commissieleden van gemeente Texel. Onderwerp is het Paraplubestemmingsplan Recreatie dat ter inzage ligt tot 13 maart. De bijeenkomst is bij van der Valk Hotel Texel – De Koog en start om 20 uur.

 

HISWA-RECRON maakt zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van een aantal maatregelen uit het nieuwe bestemmingsplan. Een daarvan is de beperking van het omzettingsrecht van recreatie - verblijfsrecreatieve terreinen. Naast een landschappelijke inpassingstoets komt er een overgangstermijn voor de omzetting van drie jaar. Daarna is omzetting niet meer mogelijk. HISWA-RECRON zal gebruik maken van de zienswijze procedure (tot 13 maart), net als veel bedrijven. Echter, het indienen van zienswijzen is eenrichtingsverkeer en als sector kan zij (nog) beter informeren door het gesprek met de Raads- en Commissieleden van de gemeente aan te gaan. 

Aan de hand van een aantal korte presentaties gaat HISWA-RECRON in op een aantal onderdelen uit het Ontwerp Paraplubestemmingsplan -waaronder de inperking van het omzettingsrecht voor recreatieterreinen, het kamperen bij de boer en de wens voor ruimere mogelijkheden op kampeerterreinen- en deze plaatsen in het licht van ontwikkelingen op de markt en de toekomstbestendigheid van de Texelse recreatiebedrijven. Vervolgens zullen verschillende bedrijven de gevolgen van de maatregelen voor hun bedrijf en bedrijfsvoering aan de raads-en commissieleden voorleggen. Daarna is er alle ruimte voor vragen en gesprek.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Terug naar overzicht