Gastvrijheidsdebat Overijssel

1 maart 2023

Veertien politieke partijen werden afgelopen donderdagavond 23 februari in Zwolle stevig aan de tand gevoeld tijdens het Gastvrijheidsdebat. De hoofdvraag van debatleider Petra Ellens (HISWA-RECRON): wat voor rol speelt de vrijetijdseconomie in hun programma’s? Ondanks de diverse politieke kleuren en de verschillende standpunten binnen de stellingen was het antwoord unaniem: de rol van de vrijetijdssector is van onmisbaar wanneer men prettig wil wonen, werken en recreëren.     

Veertien partijen, veertien stellingen gedestilleerd uit hun eigen partijprogramma's over de impact van de vrijetijdseconomie op grote vraagstukken zoals een vitaal platteland, duurzaam toerisme maar ook een inclusievere infrastructuur kwamen aan bod. Er werd over diverse thema’s gesproken, zoals over toegankelijkheid van natuur en over de belangrijke rol van cultuur voor de waardering van Overijssel. (Toekomstige) bestuurders schaarden zich bij de diverse stellingen aan de ja-, of nee-kant van de volle zaal van de Agnietenberg waar vooral de verschillen in de nuance bleken te zitten. Zo bleek bij de stelling van GroenLinks over ‘’Zwolle als culturele hoofdstad’’ al snel dat iedereen eigenlijk graag zou zien dat Overijssel als geheel vanuit het Europese programma wordt meegenomen. Het goed positioneren van Overijssel en haar regio’s is daarom voor iedereen van groot belang, dit werd ook vanuit de zaal door Evelyn Borgsteijn (MarketingOost) benadrukt.  

Geluiden uit de zaal 

En zo waren er meer geluiden uit de zaal. Petra: ‘’Uiteraard, als je denkt: wat wordt hier nou gezegd. Steek dan je hand op, die ruimte is er vanavond.’’ Het publiek, waaronder een groep lokale ondernemers, zat klaar om vragen en opmerkingen af te vuren. Hierdoor bleven de inwoners én de bezoekers mooi in beeld. Wanneer een groot deel van de partijen bijvoorbeeld aangeeft dat ze de plaatsing van kleine windmolens bij bedrijven zien zitten, wordt er vanuit het publiek gevraagd hoe de landschappelijke kwaliteit dan wordt geborgd. Op deze manier worden de vertegenwoordigers scherp gehouden, ook op de veelbelovende wensen die ze hier uitspreken. ‘’We houden jullie hieraan hé, ook na 15 maart.’’ zegt Petra met een knipoog. 

Recreatie als groeibriljant 

De avond eindigt met woorden van Jan Ybema in het publiek: ‘’Ik zal meteen kleur bekennen’’ zegt hij, na twee uur debatteren. ‘’Ik ben van HISWA-RECRON, maar ook voorzitter van Gastvrij Overijssel. Volgens mij is vanavond duidelijk geworden dat de vrijetijdssector, in het landelijk gebied maar ook in kernen, met 47.000 werkzame personen die grotendeels ook in Overijssel wonen, een substantiële bijdrage levert. Dat we ook als kans gezien moeten worden bij grote maatschappelijke opgaves, dat recreatie een groeibriljant is waar we de ondersteuning van de provincie voor hebben. Waar ondernemers en de gemeentes in willen investeren. Dat is mijn afsluitende boodschap en dank voor jullie mooie woorden.’’   

We willen namens Gastvrij Overijssel alle aanwezige partijen hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Voor een sfeerimpressie van de avond klik je hier, de foto’s zijn gemaakt door Kim Klunder. Bij het gebruik van foto's graag bron vermelden. 

Meer informatie over de avond en het vervolg? Neem dan contact op met Petra Ellens via: p.ellens@hiswarecron.nl 

 

 

Met dank aan Kim Klunder voor de foto's. Een map met alle foto's vind je via deze link. Vergeet ook niet Kim Klunder te vermelden bij gebruik van de foto's. 

Terug naar overzicht