Nieuwe HISWA-cao 2023 – 2024 een feit

3 maart 2023

De leden van HISWA-RECRON en CNV Vakmensen voor wie de HISWA-cao van toepassing is hebben ingestemd met het eerder overeengekomen onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 een nieuwe HISWA-cao is.

De belangrijkste punten zijn:

 • Looptijd cao:  een looptijd van twee jaar te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
 • Loonsverhoging:  de loonschalen en de feitelijke salarissen worden al volgt verhoogd:               
  • per 1 januari 2023 met 5%.
  • per 1 januari 2024 met 3,5%.
 • Reiskosten: de vergoeding voor reiskosten woon/werkverkeer wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer.
 • Thuiswerken: de vergoeding voor thuiswerken wordt verhoogd naar € 2,15 per dag.
 • Bedrijfshulpverlening; de werknemer die BHV’er wordt of reeds is krijgt recht op een toeslag van € 10,- bruto per maand.
 • Duurzame inzetbaarheid: cao-partijen spreken af om gedurende de looptijd van de cao te onderzoeken of partijen tot een stappenplan voor duurzame inzetbaarheid kunnen komen. Het stappenplan zou beschikbaar moeten komen voor iedereen van 50 jaar en ouder. In een jaarlijks gesprek met de werknemer wordt gekeken hoe het met de werknemer gaat en wat een passende afspraak kan zijn om iemand gezond, gemotiveerd en bekwaam aan het werk te houden tot aan het pensioen.
 • Pensioenregeling Jachtbouw en watersport:  de franchise wordt vastgesteld op het fiscale minimum 2023.

De cao tekst wordt aangepast met de bovenstaande wijzigingen, waaronder de actuele salaristabellen vanaf 1 januari 2023.

Voor vragen kun je terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid, m.merks@hiswarecron.nl of 0622415120

Terug naar overzicht