Lodewijk Ascher geeft toelichting op advies aan de minister over Kansrijk opleiden

3 april 2023

Een speciale taskforce heeft recent advies uitgebracht aan de minister van Onderwijs over ‘Kansrijk Opleiden’. Wat betekent dit advies voor het MBO-onderwijs in de Recreatie en de Watersport(industrie)?
Lodewijk Ascher was voorzitter van de taskforce. Recent gaf hij een toelichting op zijn advies aan de minister.    

Het MBO werkt op dit moment nog vanuit het principe van macrodoelmatigheid. Hierbij gaat het vooral om twee vragen.
Voor welke sectoren zou je moeten opleiden? En voor welke sectoren niet meer?

MBO scholen kijken hierbij naar het aanbod van opleidingen én naar de vraag van bedrijven naar opgeleide medewerkers. Dit levert altijd veel discussie op. In de praktijk werkt het principe van macrodoelmatigheid bovendien niet echt, waardoor soms onwenselijke situaties blijven voortbestaan. Sommige scholen leiden dan nog steeds op voor sectoren met een kleine vraag naar nieuwe opgeleide medewerkers, terwijl voor andere sectoren zijn met een grote vraag naar nieuw opgeleide medewerkers nauwelijks wordt opgeleid.
Het principe van macrodoelmatigheid heeft de mismatch tussen vraag en aanbod dus niet opgelost. Daarom werd de speciale taskforce opgericht.  Hoe kun je beter tegemoet komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven? En hoe kun je jongeren beter voorbereiden op een kansrijke toekomst?

 

De ambitie van ‘Kansrijk Opleiden’ is om jongeren optimaal kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Maar ook: Welke opgeleide medewerkers heeft de samenleving als geheel nodig? Sommige branches dreigen immers vast te lopen, omdat er onvoldoende mensen worden opgeleid, bijvoorbeeld de Recreatie en de Watersport(industrie).

Het is de bedoeling, dat HISWA-RECRON in het kader van ‘Kansrijk Opleiden’ een landelijke agenda gaat maken, waarbij trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht over de arbeidsmarkt. HISWA-RECRON verzamelt bijvoorbeeld op landelijk niveau gegevens over de arbeidsmarkt en maakt prognoses over de behoefte aan opgeleide medewerkers.
Vervolgens is het de bedoeling dat HISWA RECRON in de regio afspraken gaat maken met scholen over, welke opleidingen uitgevoerd moeten worden. Wat is haalbaar? Wat is uitvoerbaar?  
Dit kan betekenen dat voor sommige regio’s wordt besloten om bepaalde opleidingen niet meer uit te voeren.  

Op dit moment zijn er in bijna alle branches tekorten aan medewerkers. De vraag naar nieuwe jonge opgeleide medewerkers is groot. Dit zal de komende jaren ook zo blijven. Tegelijkertijd zijn er sectoren, waarin beroepen verdwijnen, bijvoorbeeld door automatisering. Daarom is het belangrijk om goed in beeld te hebben voor welke sectoren je moet blijven opleiden en voor welke sectoren  niet meer.


De landelijke agenda van HISWA-RECRON zal ook moeten ingaan op het imago van het werken in de Recreatie en de Watersport(industrie):
Hoe krijgen we meer jongeren naar onze opleidingen in het MBO?

HISWA RECRON heeft hierop een voorsprong genomen en is alvast gestart met arbeidsmarkt-communicatie. Op dit moment is nog niet iedereen bekend met onze opleidings- en beroepsmogelijkheden. Dat moet veranderen! Daarnaast is HISWA-RECRON gestart met samenwerking met collega brancheorganisaties in de Recreatie en de Watersport(industrie).

Terug naar overzicht