Forse kritiek van HISWA-RECRON op nieuwe Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit Amsterdam 2025

8 september 2023

De nieuwe Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit bevat een ongewenste ongelijke behandeling van watersporters. HISWA-RECRON sprak hierover in tijdens de Commissievergadering op 7 september. Zij wees de gemeente op de noodzaak van een overgangsregeling tot 2030 voor alle Amsterdamse ligplaatshouders. In de uitvoeringsagenda die voorligt mogen ligplaatshouders die huren bij de gemeente na 2025 met hun brandstofmotor in het centrumgebied blijven varen. Klanten van jachthavens mogen dat niet vanaf dat moment niet meer.

Gerdina Krijger -regiomanager bij HISWA-RECRON- is verbolgen over de ongelijke behandeling. Zij wees de commissie op het grote aantal knelpunten, waardoor uitsluitend emissieloos varen in het centrumgebied per 2025 niet haalbaar en betaalbaar is. In eerder overleg met de gemeente werd een overgangsregeling tot 2030 voorgesteld voor álle watersporters. Alle argumenten om tot een overgangsregeling te komen gelden namelijk voor zowel de gemeentelijke ligplaatsen als de ligplaatsen in de jachthavens.

‘Die overgangsregeling staat in de Uitvoeringsagenda, maar geldt niet voor iedere bootbezitter met een ligplaats in Amsterdam’, legt Krijger uit. ‘De gemeente maakt onderscheid. Watersporters die een ligplaats bij de gemeente huren -houders van een zogenaamd rood vignet- mogen tot 2030 met een brandstofmotor in het centrum blijven varen. Huurders in jachthavens niet. Zij hebben géén rood vignet maar een doorvaartvignet. Dit doorvaarvignet valt niet onder de overgangsregeling. De gemeente zegt dat zij een wit vignet kunnen kopen. Die valt wél onder de overgangsregeling en is een abonnement op aanleggen en kost de helft van een rood vignet’. 

Krijger vervolgt: ‘als je enkel wil varen in het centrum en niet wil aanleggent, heb je geen wit vignet of abonnement nodig. En als je eens wil aanleggen koop je een dagvignet, een soort parkeerkaartje. Zo goed als alle ligplaatshouders in de jachthavens hebben gekozen voor een doorvaartvignet en niet voor een wit vignet.

De gemeente trekt dus haar eigen huurders voor en heeft een manier gevonden om watersporters extra te laten betalen voor iets wat zij niet nodig hebben: het witte vignet. Of anders gezegd: het varen in de grachten mag, als je er maar voor betaalt…’

HISWA-RECRON voorziet negatieve gevolgen voor de jachthavens. Gevreesd wordt dat klanten opstappen en een goedkope ligplaats bij de gemeente gaan huren. Ook de handel heeft last van de discriminerende maatregel van de gemeente.
Zij verzoekt de gemeente de Uitvoeringsagenda aan te passen en privileges voor alle Amsterdamse ligplaatshouders gelijk te trekken, dan de houders van een doorvaartvignet dezelfde rechten te geven als de houders van een rood vignet. Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst gaf tijdens de behandeling aan zich verder in de zaak te verdiepen en er bij de watersportsector op terug te komen.

De raadsvergadering is terug te kijken en luisteren op deze website. Regiomanager Gerdina Krijger is te horen vanaf 37:40 minuten.

Terug naar overzicht