Cao voor bedrijven in de watersportindustrie en -recreatie (“HISWA-cao”) Algemeen Verbindend Verklaard

18 oktober 2023

HISWA-RECRON heeft voor een deel van haar leden de HISWA-cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 2 jaar: 2023 en 2024. Een cao geeft duidelijkheid voor werknemers en werkgevers en creëert op arbeidsvoorwaarden een gelijk speelveld voor ondernemers.

Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden in een cao ook wat beter dan wat de wet voorschrijft. Niet alle leden vallen onder de HISWA-cao. Dat heeft te maken met de werkingssfeer. Hierin staat nauwkeurig omschrijven voor welke bedrijven met welke activiteiten de cao geldt. Binnen HISWA-RECRON zijn dit bedrijven in de houten en kunststoffen jachtbouw (bouwen, afbouwen, uitrusten, herstellen, vaarklaar maken) en bedrijven met zogenaamde dienstverlenende activiteiten in de watersport. Met dit laatste worden bedoeld jachthavens, waar ligplaatsen worden verhuurd, pleziervaartuigen worden verkocht en verhuurd, service wordt verleend en waar watersportartikelen gekocht kunnen worden. Deze bedrijven dienen de dienstverlenende activiteiten wel te combineren met herstel en onderhoud van pleziervaartuigen.

Waar een deel van de leden van HISWA-RECRON gebonden is aan de HISWA-cao uit hoofde van hun lidmaatschap, zijn er ook bedrijven die niet gebonden zijn aan de HISWA-cao, omdat deze geen lid zijn van HISWA-RECRON. HISWA-RECRON en de vakbonden vinden dit een onwenselijke situatie: een professionele sector heeft goede arbeidsvoorwaarden die in een cao vastliggen. Om die reden is aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de HISWA-cao algemeen verbindend te verklaren. Dit houdt in dat deze cao ook bedrijven bindt die geen lid zijn van HISWA-RECRON, maar wel dezelfde activiteiten uitvoeren. Aan een dergelijk verzoek voldoet het ministerie alleen wanneer de branche-organisatie voldoende representatief is, wat betekent dat de meerderheid van de werknemers in de sector in dienst moet zijn van HISWA-RECRON leden. HISWA-RECRON heeft dit kunnen aantonen, waarop het ministerie met ingang van 12 oktober jl. de HISWA-cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Dit houdt dus in dat vanaf deze datum ook een niet-lid gebonden is aan de HISWA-cao. Hij dient alle bepalingen volledig toe te passen. Een niet-onbelangrijke arbeidsvoorwaarde daarbij, is de verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Vlakglas.

Voor zowel leden als niet-leden van HISWA-RECRON kan het soms lastig zijn om te bepalen of de werkingssfeer van de HISWA-cao geldt voor zijn onderneming.
Neem in dat geval contact op met Martin Merks, manager sociaal beleid, m.merks@hiswarecron.nl.

Terug naar overzicht