Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven

18 oktober 2023

Binnenkort is de Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven beschikbaar. In 2015 sloten HISWA en RECRON een zogenaamde Greendeal met de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (ofwel chemische bestrijdingsmiddelen) in de recreatie- en watersportsector. Doel van de Greendeal was om uiterlijk in 2020 het gebruik van deze middelen in de sector uit te bannen. Dit jaar is uiteindelijk niet haalbaar gebleken, maar uiteindelijk zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in alle sectoren, met uitzondering van de landbouw, worden verboden per 1 januari 2025.

HISWA-RECRON wil in het verlengde van de Greendeal de volgende stap zetten en de leden meenemen in het komen tot een chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthavens per 1 januari 2025. Daartoe heeft HISWA-RECRON, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Eco-consult een Handreiking Chemievrij beheer ontwikkeld. Die handreiking geeft recreatiebedrijven en jachthavens praktische handvatten om af te stappen (voor zover dat nog nodig is) van het gebruik van chemicaliën voor onkruidbestrijding.

De handreiking zal worden geïntroduceerd en toegelicht op 16 november 2023 om 16.00 uur tijdens een workshop op de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg (Kennisprogramma (recreatie-vakbeurs.nl).

De weg naar chemievrijbeheer van recreatiebedrijven en jachthavens kent vervolgens nog een aantal regionale informatiebijeenkomsten, waarin de mogelijkheden voor chemievrij beheer nader worden toegelicht. Verdere informatie over deze informatiebijeenkomsten volgt op een later moment.

Nadere informatie: Marcel Tap via m.tap@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht