Tweezijdige consumentenvoorwaarden voortaan alleen met ANWB

18 oktober 2023

De Consumentenbond is al vele decennia betrokken bij de totstandkoming van sectorale consumentenvoorwaarden. In ongeveer 70 sectoren is de Consumentenbond contractspartij (soms naast een andere consumentenorganisatie) en daarmee ook partij in de desbetreffende sectorale Geschillencommissie (onderdeel van de Stichting Geschillencommissies in Den Haag (SGC). Ook bij de totstandkoming van de RECRON- en de HISWA-voorwaarden is de Consumentenbond steeds één van de onderhandelings- en contractpartijen geweest, naast de ANWB. Ook HISWA-RECRON-leden krijgen daarmee dus te maken met het besluit van de Consumentenbond om de zich terug te trekken uit de tweezijdige consumentenvoorwaarden.

De Consumentenbond heeft inmiddels formeel de samenwerkingsovereenkomsten met HISWA-RECRON (en alle andere branches met wie zij overeenkomsten heeft) per 1 januari 2024 opgezegd. HISWA-RECRON betreurt dit besluit, maar kan daaraan niets veranderen. Dit betekent dat de standaard voorwaarden van HISWA-RECRON (zoals die voor vaste plaatsen en voor vaste ligplaatsen) per 1 januari 2024 een gezamenlijk product blijven van HISWA-RECRON en de ANWB. HISWA-RECRON schrapt de Consumentenbond als partij uit de voorwaarden. Alle voorwaarden in de kennisbank op onze website zullen op dit punt (dus in de kop van de teksten) worden aangepast. Op de inhoud van de voorwaarden verandert er niets. Vanaf 1 januari 2024 zijn de nieuwe versies in de kennisbank van HISWA-RECRON te downloaden.

Voor de Geschillenregeling via de SGC verandert er vooralsnog niets; geschillen kunnen – zoals voorheen- voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Recreatie en de Geschillencommissie Waterrecreatie. Welke rol daarin in de toekomst nog is weggelegd voor de Consumentenbond is nog onderwerp van discussie en besluitvorming. Uitgangspunt is wat ons betreft in ieder geval dat de geschillenregeling via de SGC blijft voort bestaan.

De evaluatie en aanpassing van de RECRON- en HISWA-voorwaarden stond reeds op de planning. De gesprekken en onderhandelingen hierover zullen, gelet op het besluit van de Consumentenbond, alleen met de ANWB gevoerd gaan worden. Over de uitkomsten van die gesprekken informeren wij je te zijner tijd.

Meer informatie: Marcel Tap, via m.tap@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht