HISWA-RECRON woedend op Wijdemeren vanwege onbetrouwbaar bestuur, ondertekening convenant opgeschort

14 november 2023

HISWA-RECRON heeft samen met het Watersportverbond, Ondernemend Wijdemeren en de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek gemeente Wijdemeren laten weten de ondertekening van een nieuw convenant op te schorten, totdat de niet onderbouwde, eenzijdig en buitengewoon onzorgvuldig tot stand gekomen verhogingen van de (water)toeristenbelasting en de forensenbelasting zijn teruggedraaid of zijn beperkt tot een marktconforme indexering. Het convenant omvat naast de medewerking van ondernemers bij de inning van verblijfsbelastingen – waaronder forensenbelasting- ook het instellen van een Adviesorgaan waarin toeristisch recreatieve ondernemers de gemeente adviseren over de juiste besteding van de inkomsten uit de verblijfsbelastingen. 

‘De gemeente heeft bijna twee jaar de tijd gehad om het Adviesorgaan in te stellen, het daarvoor benodigde convenant lag al die tijd klaar’, zegt regiomanager Gerdina Krijger. ‘Nu er vanwege een financieel herstelplan vanwege een op handen zijnde fusie veel geld nodig is, zette de gemeente ineens vaart in de ondertekening van het convenant en het instellen van het Adviesorgaan. Dat de gemeente ook van plan was een exorbitante verhoging van de verblijfsbelastingen in te voeren, werd niet verteld. De sector moest de voorgenomen verhogingen vernemen via een Raadsinformatiebrief . Dat viel uiterst verkeerd!’. 

De brief met de mededeling aan het College over het uitstel van de ondertekening leidde tot pittige vragen tijdens de Commissievergadering van 2 november én een toezegging van de burgemeester om op korte termijn met de sector in gesprek te gaan. Toen echter bleek dat dit gesprek pas plaats kan vinden ná de behandeling van de begroting op 9  november, was dit aanleiding voor HISWA-RECRON en de andere organisaties om daags voor de Raadsvergadering de gemeente nogmaals aan te schrijven, met de mededeling dat ondernemers het innen van forensbelasting voor de gemeente staken en watersportondernemers door het ontbreken van een duidelijk onderbouwd forfait, op basis van werkelijk verblijf zullen gaan innen. Tijdens de Raadsvergadering was er veel aandacht voor het laatste schrijven van de organisaties. De gemeente zal trachten het gesprek met de sector op een eerder moment te laten plaatsvinden.

Terug naar overzicht