HISWA-RECRON kritisch over nieuwe wetgeving Zelfstandig ondernemerschap

14 november 2023

Ondernemersorganisaties, waaronder HISWA RECRON, hebben zorgen over de nieuwe wetgeving Zelfstandig Ondernemerschap. De wet is niet overal duidelijk. Dit leidt tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zelfstandigen en hun opdrachtgevers.  

De wet is bedoeld om de financiële prikkels te beperken, die zelfstandig werken op opdrachtbasis aantrekkelijker maken dan werken via arbeidsovereenkomsten in loondienst. De wet wil de positie van kwetsbare zelfstandigen versterken, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De rechtspositie van veel ZZP-er is slechter dan van medewerkers in loondienst, omdat geen sociale premies worden afgedragen. De ZZP-er is dus niet verzekerd van inkomsten bij ziekte en de ZZP-er bouwt geen pensioen op. Dit is niet eerlijk ten opzichte van de medewerkers, die wél in loondienst zijn.  

Ondernemersorganisaties hebben kritiek op de criteria aan de hand waarvan je moet beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of zelfstandig ondernemerschap. Ze verwachten meer onduidelijkheid en onzekerheid, waar dit wetsvoorstel beoogde hieraan juist een einde aan te maken. 

Ondernemersorganisaties zijn positief over de invoering van het zogeheten rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een tarief onder €32,24. Hiermee kun je schijnconstructies eenvoudig aanpakken.
Van een schijnconstructie is sprake, als je een ZZP-er in je bedrijf eigenlijk moet kenmerken als een medewerker in loondienst en niet als ZZP-er.

Ondernemersorganisaties zijn negatief over het criterium over inbedding van een ZZP-er in je organisatie. Je kunt op basis van dit criterium slecht beoordelen of een medewerker nou een ZZP-er is óf eigenlijk een werknemer in loondienst, waarvoor je premies moet afdragen. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid bij de opdrachtgever en de ZZP-er. Bovendien kent het wetsvoorstel geen overgangsrecht. De verwachting is dat dit zal leiden tot ongewenste gevolgen voor de praktijk.

Lees hier de hele inbreng op de concept wet voor alle details.

Terug naar overzicht