Beheer van recreatieterreinen zonder chemische bestrijdingsmiddelen

15 november 2023

Vanaf 1 januari 2025 vervallen de uitzonderingsgebieden en omstandigheden voor recreatieve doeleinden van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt in dat niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft bungalowterreinen, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking laten opstellen waarin de omschakeling stapsgewijs wordt uitgelegd en waarin vele praktische voorbeelden zijn opgenomen. In het voorjaar van 2024 volgen diverse regionale kennisbijeenkomsten waarbij de handreiking wordt toegelicht en waar veel ruimte is om (van elkaar) te leren.

In navolging van de Green Deal Recreatie wordt met deze nieuwe handreiking en de kennisbijeenkomsten de beoogde omslag naar niet-chemisch beheer zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.

De handreiking biedt informatie, voorbeelden en inspiratie voor beheerders en eigenaren van recreatieterreinen die stappen willen zetten bij het verduurzamen van het terreinbeheer en het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het bijzonder. Het gaat onder meer over hoe verhardingen en beplantingen onkruidvrij te houden. Welke methoden en machines zijn hiervoor beschikbaar en hoe is een dergelijke overstap in de bedrijfsvoering in te passen. Duurzaam terreinbeheer zorgt ook voor een gezondere leef- en werkomgeving op recreatieterreinen, maakt recreatieondernemingen toekomstbestendiger, kan zorgen voor meer beleving en biodiversiteit en levert mogelijk kostenbesparingen op.

 

Op 16 november - tijdens de Recreatie Vakbeurs - is de Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthavens geïntroduceerd en overhandigd aan Marcel Tap. De digitale versie van de handreiking vind je binnenkort in de kennisbank.

Meer informatie
Marcel Tap via m.tap@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht