Nemi van der Reest benoemd tot Lid van Verdienste bij HISWA-RECRON

29 november 2023

Op 28 november is, tijdens de Algemene Ledenvergadering van HISWA-RECRON, Nemi van der Reest benoemd tot Lid van Verdienste. Na de lovende woorden ontving Van der Reest, uit handen van Peter Brussel, voorzitter HISWA-RECRON een oorkonde, een Lid van Verdienste speld en een bos bloemen.

Van der Reest heeft zijn hele leven gewijd aan het adviseren en begeleiden van ondernemers in de recreatie. Hij gaat nu met pensioen. Ruim 44 jaar adviseerde hij HISWA-RERON-leden over uitbreidingsplannen en veranderprocessen. Van financiële onderbouwing tot bestemmingsplanwijziging en van werving van personeel tot bedrijfsoverdracht. “De sector had er wellicht slechter voorgestaan als Van der Reest er niet was geweest”, aldus de voorzitter van HISWA-RECRON. Wellicht heeft 70% van de recreatiebedrijven wel eens gebruik gemaakt van zijn expertise.

 

Nemi van der Reest begon in 1979 als ledenconsulent bij RECRON. RECRON bestond toen uit twee regio consulenten, twee administratieve krachten, een financieel medewerker en een directeur. Na 3 jaar besloot RECRON om de Stichting Dienstverlening RECRON op te zetten waar de leden tegen betaling advies konden krijgen en dat leverde nog wel rumoer op bij de achterban. In 1988 transformeerde de stichting naar Adviesbureau Rekread samen met HISWA. Dit bureau groeide naar 12 bedrijfsadviseurs en had een leidende positie in de advieswereld voor Recreatie en Watersport. In 1994 besloten RECRON en HISWA dat Rekread geen kerntaak meer was en werd het bureau afgestoten en zo ontstond De Vries Rekread & Partners met ruim 25 medewerkers. Dat liep niet goed af en een faillissement was nabij. Adviseurs vlogen uit en begonnen voor zichzelf. Dit was ook het geval bij Nemi van der Reest.

Hij zette zijn eigen adviesbureau op - eerst samen met Van Gent Van der Reest - en vanaf 2011 Van der Reest Advies. Zijn advieswerk werd al snel een begrip in recreatieland. Hij heeft heel veel recreatiebedrijven bijgestaan in al die jaren. Soms als huisadviseur soms  losse, eenmalige opdrachten. Zelf zegt Van der Reest: "het werk  blijft boeiend, tot op de huidige dag! Ik heb er beslist geen spijt van mijn hele werkzame leven in deze prachtige sector te hebben gewerkt"

 

Aan het einde van dit jaar gaat Nemi van der Reest met pensioen. Daarmee komt een eind aan de activiteiten van zijn adviesbureau. De werkzaamheden van zijn adviesbureau worden voortgezet door Ginder, gespecialiseerd adviesbureau voor de leisure en recreatiesector (en eveneens verbonden aan HISWA-RECRON als TOP Supplier).


HISWA-RECRON is Nemi van der Reest zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij en in de sector.

 

1e foto (vlnr): Geert Dijks, Nemi van der Reest, Peter Brussel

Terug naar overzicht