Langere WW duur verzekerd voor werknemers HISWA-cao

1 februari 2024

Als binnen jouw onderneming de Cao voor bedrijven in de watersportindustrie (jachtbouw) en waterrecreatie (“HISWA-cao”) wordt toegepast, heb je correspondentie ontvangen van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW).  In de HISWA-cao 2023 – 2024 staat de afspraak dat werkgevers en werknemers zich aansluiten bij de SPAWW. Dat is de stichting die die de regeling uitvoert om een eerdere versobering op de WW (WerkloosheidsWet)en loongerelateerde WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te compenseren. In 2016 besloot de regering de WW duur te verkorten van maximaal 36 maanden naar 24 maanden. Voor die tijd kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering.

De vakbonden en werkgevers spraken toen op centraal niveau af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau (maximaal 36 maanden). Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van deze reparatie.

HISWA-RECRON en de vakbonden hebben bij de laatste cao-onderhandelingen besloten deze “reparatie” in de HISWA-cao 2023 – 2024 op te nemen. Om deze private aanvulling te kunnen uitvoeren is de Stichting PAWW opgericht. Inmiddels is de SPAWW begonnen met het benaderen van werkgevers en heb je, als onderneming waarin de HISWA-cao wordt toegepast, mogelijk bericht van hen ontvangen.

Hoe werkt het?

Als werkgever moet u de registratie bij de SPAWW zelf regelen voor uw werknemers. De SPAWW kent een speciale werkgeversportal Werkgevers | SPAWW. Je houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van jouw werknemers. De premie is volledig voor rekening van de werknemer en bedraagt in 2024 0,08%. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment. Wil je uitgebreider lezen hoe e.e.a. in zijn werk gaat? Kijk dan op SPAWW | De PAWW zorgt voor een langere uitkering.

De SPAWW heeft ook folders voor de werknemers, die te downloaden zijn van de SPAWW site. Het is raadzaam dit aan je werknemers bekend te maken, omdat velen niet zullen weten waar de SPAWW-inhouding voor staat. De Cao Recreatie, die voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie geldt, kent de SPAWW-regeling al langer. Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Martin Merks, m.merks@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht