Recreatiesector tekent convenant met gemeente Wijdemeren

28 februari 2024

Een convenant tussen de recreatiesector en gemeente Wijdemeren is getekend. Op 28 februari zetten vertegenwoordigers van HISWA-RECRON, Watersportverbond, Ondernemend Wijdemeren, Vereniging Verenigde bedrijven Boomhoek en Koninklijk Horeca Nederland- bij Jachthaven Kortenhoef hun handtekening. Doel van de afspraken in het document, is om de komen tot een kwalitatief hoogwaardiger en toekomstbestendig plassengebied door de inzet van voldoende middelen.

Belangrijk onderdeel van het convenant is het instellen van een Adviesorgaan waarin een goede vertegenwoordiging uit de recreatiesector. Via dit orgaan kan de sector structureel én in een vroeg stadium voorstellen inbrengen ten aanzien van (prioritering van) planvorming en besteding van middelen door de gemeenteraad. Het Adviesorgaan heeft ook de mogelijkheid om advies te geven aan de gemeente over de wijze van heffen en invorderen van de verblijfsrecreatiebelastingen. De gemeente zal de adviezen van het Adviesorgaan altijd mee wegen en waar mogelijk over nemen. Indien afgeweken wordt op een advies, zal dit door de gemeente schriftelijk worden gemotiveerd.

Gerdina Krijger van HISWA-RECRON tekende namens HISWA-RECRON. In haar toespraak tijdens de ceremonie benadrukte zij dat het Adviesorgaan snel moet worden ingesteld. ; ‘We hebben zeer lang moeten wachten, want het Adviesorgaan zou eigenlijk al in juli 2022 ingesteld worden’, vertelt Krijger. ‘In de tussentijd kregen we (net als in 2021) onverwacht te maken met exorbitante verhogingen van de verblijfsbelastingen. Dat hebben we grotendeels kunnen voorkomen met ‘een last minute reparatie’, maar het was handiger geweest als we tijdig een negatief advies aan de gemeente hadden kunnen geven!’
‘Wij vinden een structurele samenwerking met de gemeente van groot belang, er zit zeer veel kennis en expertise bij de ondernemers’, besluit Krijger. ‘Daar kan de gemeente veel van leren’.

Lees ook het artikel in de Gooi- en Eemlander: Recreatiesector en Wijdemeren gaan praten over besteden van toeristenbelastingen

Meer informatie bij Gerdina Krijger, g.krijger@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht