Poepvergunning voor watersporters = 1 april grap

2 april 2024

Ons bericht van vorige week over het toestaan van toiletlozingen overboord door middel van een poepvergunning was een 1-aprilgrap. Dit was het bericht:

Watersporters kunnen voortaan een vergunning aanvragen voor het periodiek lozen van toiletwater. Eerder was dat niet toegestaan: in Nederland geldt sinds jaar en dag een lozingenverbod. Dat houdt in dat plezierboten met een toilet aan boord geen toiletwater overboord mogen pompen. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, werkte echter met diverse departementen en de Stichting Kwaliteitsborg Waterleidingen aan een oplossing.

Dat is een elektronische verzegeling van de toiletafsluiter: een automatische klep in de toiletpomp die maximaal 9 keer per maand mag worden geopend. De verwachting is dat de klep watersporters veel voordeel en vrijheid biedt. Veel meer dan de alternatieven om toiletwater te verwerken zoals een ingebouwde vuilwatertank of een zuiveringsinstallatie aan boord (binnenkort op de markt verwacht). Voor het gebruik van de klep is wel een vergunning nodig.

Beetje mest voedzaam
Projecleider Ton van de Loo: “Jarenlang is er onderzoek gedaan naar het effect van menselijke fecaliën op het oppervlaktewater. En wat blijkt: een geringe hoeveelheid mest is zeer voedzaam voor het onderwaterleven. Niet teveel, want dat leidt tot overbemesting. We maakten daarom een berekening op basis van alle pleziervaartuigen in Nederland met een toilet aan boord. Op basis van het aantal en de duur van vaartochten, de gemiddelde bootbezetting en hoe vaak het toilet varend wordt gebruikt, blijkt dat bij maximaal 9 toiletgangen per maand per boot de grenswaarde is bereikt.”

HISWA-RECRON verwacht dat de behoefte van de watersport groot is aan deze oplossing. Per provincie zijn 1.424 zogenaamde ‘poepvergunningen’ beschikbaar. Om dit jaar nog gebruik te kunnen maken van de klep, is het noodzakelijk om de vergunning voor aanvang van het vaarseizoen – dus voor 15 april a.s. – aan te vragen. Hiervoor kunnen watersporters online een formulier invullen. De klep is bij diverse watersportwinkels in heel Nederland te koop.

Lees meer in de Kennisbank over het dossier vuilwater.

Terug naar overzicht