Ongelijke behandeling van brandstofmotoren in Amsterdam

22 april 2024

Vanuit de gemeente Amsterdam is er een dreigende ongelijke behandeling van watersporters die in het bezit zijn van een doorvaartvignet. Deze groep komt -in tegenstelling tot de bezitters van een rood of wit vignet- slechts in aanmerking voor een beperkte overgangsregeling om na 2025 in het centrumgebied met een brandstofmotor te mogen blijven varen.

Ondanks grote inspanningen HISWA-RECRON heeft de gemeente Amsterdam besloten in haar overgangsbeleid toch de watersporters die in de grachten van de gemeente liggen met een BHG vignet (Binnenhavengeld vignet) te bevoordelen ten opzichte van de watersporters die in commerciële- of verenigingshaven liggen en die in het bezit zijn van een doorvaartvignet. De houders van een BHG vignet mogen volgens het voorstel van de gemeente nog tot 2030 met een brandstofmotor blijven varen in het centrumgebied (de grachten) en de houders met een doorvaartvignet slechts tot 2027 (2026 is dan dus het laatste jaar).

 

HISWA-RECRON vindt dat alle Amsterdamse ligplaatshouders een gelijke behandeling moeten krijgen en zij gaat samen met het Watersportverbond en de Nautische Dienstverleners een gezamenlijke actie voorbereiden. Op 7 mei is er een informatiebijeenkomst om 10 uur bij Watersportvereniging Het Nieuwe Diep (Diemerzeedijk 7, 1095 KK  Amsterdam).

 

Maandag 22 april is de inspraakprocedure over de invoering van de uitstootvrije zone, de overgangsregeling voor de verschillende vignetten en de laadstrategie gestart. Zie voor meer info:

Inspraak invoering uitstootvrije zone pleziervaartuigen vanaf 1 januari 2025 - Gemeente Amsterdam

Meer info bij Gerdina Krijger

 

Terug naar overzicht