HISWA-RECRON stuurt Ministerie van Financiën brief over Accijnzen LPG en propaan

6 mei 2024

Op 17 april schreven wij over een mogelijke verhoging van de accijns op propaan. Inmiddels zijn we een aantal weken later en hebben er wat updates plaatsgevonden. Het eerder aangekonidgdedebat van 22 mei is verplaatst naar 4 juli, de laatste dag voor het zomerreces. In aanloop naar het debat is er een brief opgesteld door Vereniging Vloeibaar Gas, die HISWA-RECRON mede heeft ondertekent. Andere ondertekenaars zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en LTO Nederland.

 

LPG wordt veelvuldig gebruikt voor het verwarmen van huizen of als energiebron voor het MKB (propaan). Mede doordat verduurzaming door netcongestie op veel plekken niet mogelijk is, wordt het gebruik van LPG en propaan als een duurzamere optie ingezet. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van een mogelijke accijnsverhoging op LPG en propaan, zoals voorgesteld in de Miljoenennota 2024. We stelllen voor om in de discussie over de accijnsverhoging op LPG onderscheid te maken tussen het gebruik van LPG als brandstof voor voertuigen en het gebruik van LPG voor andere doeleinden zoals verwarming en energievoorziening voor huizen en bedrijven. Mede doordat verduurzaming door netcongestie op veel plekken niet mogelijk is, wordt het gebruik van LPG en propaan als een duurzamere optie ingezet.

De brief vind je onderaan dit artikel. We wachten een reactie van de staatssecretaris af.

Terug naar overzicht