HISWA-RECRON vraagt om Raadsbehandeling uitstootvrije zone 2025 Amsterdam

14 juni 2024

HISWA-RECRON heeft op 13 juni bij de Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water ingesproken. Omdat het beleidsvoornemen van de gemeente (om per 2025 een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen in te voeren) niet aan de Raad hoeft te worden voorgelegd en er wel grote bezwaren zijn, pleit HISWA-RECRON juist voor behandeling in de Raad.

‘De overgangsregelingen zoals in het beleidsvoornemen opgenomen, veroorzaken een ongelijke behandeling van - in onze ogen - gelijke watersporters’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager. ‘En wij staan daarin niet alleen. Er zijn maar liefst 1.030 zienswijzen bij de gemeente ingediend’.

HISWA-RECRON is van mening dat 2025 geen haalbare kaart is om de uitstootvrije zone in te voeren en heeft bij de gemeente gepleit voor uitzonderingen en ontheffingen voor alle Amsterdamse watersporters. Dat heeft geresulteerd in twee verschillende overgangsregelingen. Watersporters die een ligplaats huren bij de gemeente (rode BHG-vignetten) of een duur abonnement kopen (witte BHG-vignetten) mogen vijf jaar met een brandstofmotor in het centrumgebied blijven varen, watersporters met een doorvaartvignet slechts drie jaar mogen blijven varen. Bijna alle watersporters met een ligplaats in een Amsterdamse jachthaven hebben een doorvaartvignet.

‘De gemeente bevoordeelt dus de eigen ligplaatshouders’, vervolgt Krijger. ‘Terwijl de argumenten om tot een overgangsregeling te komen, voor een ieder gelijk zijn. Het gevolg is dat jachthavens te maken krijgen met oneerlijke concurrentie. Nu al vertrekken watersporters uit jachthavens naar de goedkopere plaatsen van de gemeente! Ook lijkt er sprake van een verkapte wijze om watersporters te laten betalen voor het varen in de grachten, terwijl wethouder Dijksma in 2024 nadrukkelijk heeft toegezegd dat het enkel varen op het water (zonder aanleggen) gratis blijft! Watersporters worden op hoge kosten gejaagd en de kas van de gemeente gespekt. Dit is strijdig met het beleid van de gemeente, waarmee zij de ombouw van boten naar elektrisch wil stimuleren’.

Krijger sluit de inspraak af met het dringende verzoek om een gesprek met de wethouders, aangepast beleid én behandeling door de Raad.

Terug naar overzicht