Sectoranalyse Recreatie duurzame inzetbaarheid

10 juli 2024

KIKK Recreatie (Sociaal Fonds Recreatie) heeft op verzoek van HISWA-RECRON en de vakbonden FNV en CNV een sectoranalyse laten opstellen in het kader van zogenaamde MDIEU maatregelen. Wat is dat?

MDIEU is de tijdelijk Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De MDIEU biedt aan samenwerkingsverbanden van sociale partners (zoals KIKK/SFR) in sectoren financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden. Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. De MDIEU biedt een subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor DI bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie kan ook gelden voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven. Subsidiabel zijn onder meer:

  • activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen;
  • een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • een kortdurende training van of workshops voor groepen;
  • het uitvoeren van monitoring en evaluatie van een bestaande of nieuwe DI-activiteit of DI-vraagstuk.

 

Inmiddels is de sectoranalyse afgerond en u treft deze als bijlage aan. Het ministerie van SZW heeft de totstandkoming gesubsidieerd met € 10.000 .  HISWA-RECRON en de vakbonden zullen met elkaar in gesprek gaan over de bouwstenen die in de sectoranalyse worden genoemd. Daarna wordt besloten of er MDIEU (een) regeling (en) zinvol en uitvoerbaar is.

 

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Martin Merks, manager sociaal beleid, m.merks@hiswarecron.nl 

Terug naar overzicht