Nieuws

2019-05-15 16:48:00

Aandacht voor legionellapreventie bij campings blijft noodzakelijk

15 mei 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2017 (campings Gelderland) en in 2018 (campings Zeeland) controles uitgevoerd of eigenaren en/of exploitanten van campings aan de verplichtingen op het gebied van legionellapreventie - conform de regels van het Drinkwaterbesluit - voldoen. De algemene conclusie is dat campings nog onvoldoende de preventiemaatregelen uitvoeren.

Na een inspectie van 308 campings in Gelderland, is bij 148 campings een vervolgonderzoek gestart omdat er tekortkomingen werden geconstateerd. Geconstateerd is dat bij circa 20% van de campings de regels niet goed worden na geleefd.

De meest voorkomende tekortkomingen zijn:

  • De risicoanalyse is niet actueel ten opzichte van de drinkwaterinstallatie;
  • Geen risicoanalyse aanwezig;
  • Het beheersplan is niet actueel, geen duidelijk overzicht van de te nemen beheersmaatregelen;
  • Het logboek is niet aantoonbaar juist bijgehouden;
  • Bemonstering is niet uitgevoerd of niet conform de juiste frequentie;
  • Een normoverschrijding van legionella is niet gemeld.

In Zeeland is er voor gekozen om de meest risicovolle situaties te controleren. In 57% van de gevallen zijn er tekortkomingen geconstateerd, waarbij interveniërend moest worden opgetreden.

Ondernemers blijken in zijn algemeenheid voldoende bekend met de legionellapreventie. Risicoanalyses en beheersplannen blijken echter nog onvoldoende te worden toegepast of uitgevoerd. Ook blijkt dat opgestelde plannen onvoldoende in de tijd worden aangepast als de drinkwaterinstallatie wijzigt.

Omdat in de selectie ook veel minicampings zaten kon ILT onvoldoende inzicht geven in de ‘type bedrijven’ waar de tekortkomingen zijn gesignaleerd.

Voor de komende jaren heeft RECRON gevraagd om de controlerapportages nader te specificeren, zodat we gerichter op de uitkomsten kunnen sturen als brancheorganisatie.

De controleacties in genoemde provincies hebben hoe dan ook duidelijk gemaakt dat de legionellamaatregelen nog onvoldoende worden nageleefd, reden voor ILT om samen met de drinkwaterbedrijven ook de komende jaren controles te blijven uitvoeren bij campings.

Meer informatie
Arthur Helling
Helling@recron.nl

Terug naar overzicht