2022-01-21 16:02:42

CNV leden wijzen principe akkoord HISWA Cao af

21 januari 2022

Eind december heeft HISWA-RECRON met de onderhandelaars van CNV en FNV een principe akkoord bereikt over een nieuwe HISWA Cao voor 2022. Waar de HISWA-RECRON leden in overgrote meerderheid hebben ingestemd met het bereikte resultaat, hebben leden van CNV Vakmensen dit in een ledenraadpleging afgewezen. Men had tot 20 januari de tijd om te reageren.

De bezwaren spitsen zich toe op het moment van de 2e loonsverhoging per 1 oktober 2022. De CNV leden geven aan dat 1 oktober te laat is. Er vindt per 1 januari 2022 een loonsverhoging plaats van 1,5% en per 1 oktober van 1,25%.  De cao commissie voor de HISWA Cao komt volgende week bijeen om de ontstane situatie te bespreken. De uitkomst van de stemming onder de FNV leden is nog niet bekend.

Wat kan ik afspreken nu er geen nieuwe cao is?

Nu er vanaf 1 januari 2022 geen cao is, betekent dit niet dat de cao afspraken die er met werknemers die voor 1 januari 2022 in dienst waren, zijn vervallen. De cao kent nawerking, wat betekent dat de Cao 2021 ongewijzigd voor hen van kracht blijft.

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2022 in dienst komen, is de cao echter niet meer automatisch van toepassing. Wij adviseren u echter in de arbeidsovereenkomst af te spreken dat de Cao 2021 toch van toepassing is. De werknemer dient hier uiteraard wel mee in te stemmen. U bent echter niet verplicht dit te doen en het staat u vrij andere arbeidsvoorwaarden af te spreken. Op het moment echter dat er weer een cao is, zal deze voorgaan op de afspraken die u heeft gemaakt met uw werknemer.

De verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw blijft onverminderd van kracht.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met m.merks@hiswarecron.nl.

Terug naar overzicht