2022-01-26 12:00:24

Martin Maassen verlaat HISWA-RECRON

26 januari 2022

Na bijna 25 jaar dienstverband bij RECRON, nu HISWA-RECRON, verlaat Martin Maassen, hoofd afdeling Leisure en Recreatie - tevens plaatsvervangend directeur- de organisatie. Hij gaat zich meer richten op politieke en bestuurlijke activiteiten in zijn woonplaats Apeldoorn.

Martin startte in 1997 als regiomanager bij RECRON. In de jaren die daarop op volgden was hij ook geruime tijd hoofdredacteur van hét toeristisch-recreatieve vakblad Recreactie. Hij heeft in de loop der jaren in vijf verschillende provincies de belangen behartigd van de ondernemers in de recreatie. Hij is vooral intensief betrokken geweest bij grote dossiers als Gastvrij Overijssel en Vitale Vakantieparken en gaf onder meer leiding aan het regioteam van de organisatie.

Begin 2018 werd Martin aangesteld als waarnemend directeur van RECRON met als doel om samen met het bestuur en het team de continuïteit van RECRON duurzaam te borgen in een steeds snellere en complexere markt en om RECRON op goede wijze in de beoogde (en geslaagde!) fusie met HISWA Vereniging te loodsen. HISWA-RECRON is hem daarvoor dank verschuldigd.

Voor Martin was de fusie een natuurlijk moment van bezinning op zijn verdere carrière. Hij zal zich de komende jaren vooral richten op zijn grote passies zoals schrijven, het voorzitterschap van de Apeldoornse voetbalclub AGOVV en voor de net opgerichte gemeentelijke politieke beweging WijApeldoorn, waar hij op een verkiesbare nummer 2 op de lijst staat. 

Wij wensen Martin veel succes en plezier met/in zijn nieuwe werkzaamheden en activiteiten.

Terug naar overzicht