2022-01-31 13:42:40

Vakbonden wijzen eindbod HISWA-RECRON voor Cao Recreatie af

31 januari 2022

FNV Recreatie en CNV Vakmensen hebben HISWA-RECRON laten weten dat twee derde van hun leden het eindbod voor een nieuwe, tweejarige Cao Recreatie, die op 1 januari 2022 had moeten ingaan, afwijst. De voorgestelde loonsverhoging vindt men te laag.

In het eindbod van HISWA-RECRON werd een loonsverhoging voorgesteld van

  • 2,5% per 1 januari 2022
  • 0,5% per 1 oktober 2022
  • 2,0% per 1 april 2023
  • 1,0% per 1 oktober 2023

Daarnaast zouden onder meer de jeugdloonschalen met 5% worden verhoogd en kreeg de werknemer het recht om de zondagtoeslag uit te laten betalen. Wanneer er bij het eind van een contract nog minuren stonden, zouden deze vervallen.  Ook zou de mogelijkheid worden ingevoerd om de UWV- uitkering tijdens het geboorteverlof aan te vullen door overuren en bovenwettelijke vakantiedagen op verzoek uit te betalen.

In hun reactie roepen de vakbonden HISWA-RECRON op om met een beduidend beter loonbod te komen. De arbeidsvoorwaardencommissie verblijfsrecreatie, die bestaat uit 12 leden, zal op korte termijn over de afwijzing door de vakbonden overleggen.

Vanaf 1 januari 2022 is er geen Cao Recreatie. Voor werknemers die reeds voor die datum in dienst waren, blijven de afspraken uit de Cao Recreatie 2021 doorlopen. Wij adviseren  u met nieuwe werknemers af te spreken dat de bepalingen uit de Cao Recreatie 01-01-2021 t/m 31-12-2021 m.u.v. art 8 Cao Recreatie op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Essentieel daarbij is dat de werknemer hiermee instemt. Doet hij of zij dat niet, staat het u vrij andere afspraken te maken, mits deze voldoen aan de wettelijke bepalingen. De verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Recreatie blijft wel van kracht.

Mocht u specifieke vragen hebben, neemt u dan contact op met Martin Merks, m.merks@hiswarecron.nl.

Terug naar overzicht